Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys Uudenmaan alueen potilastietojen käsittelystä

22.05.2024 07:43

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi asiakastietolain ja Uusimaa-lain muuttamisesta. Aiemman lausuntokierroksen palaute on otettu huomioon. Lausuntoja voi jättää 19.6.2024 saakka.

Esityksen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on Uudenmaan alueella jatkossakin sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja esityksestä jo aiemmin, ja saatujen lausuntojen perusteella esitystä on muutettu siten, että sääntely Uudenmaan potilastietojen käsittelystä sisällytettäisiin asiakastietolakiin eikä Uusimaa-lakiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että asiakastietolakia eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia (703/2023) muutetaan siten, että Uudenmaan maakunnassa olisi oikeus saada ja käyttää potilastietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa, ja potilaalla olisi oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen. Lisäksi Uusimaa-lain 25 pykälän 4 momentti kumottaisiin, koska vastaava sääntely potilastietojen käsittelystä terveydenhuollon toimintayksiköissä sisältyy asiakastietolakiin.  

Asia­kas­tie­to­la­ki ja Uusimaa-laki

Asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta. 

Uusimaa-laissa (laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla, 615/2021) säädetään vastuusta järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto Uudellamaalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen Uudellamaalla liittyvästä hallinnon ja talouden järjestämisestä. 

Lausunnon jättäminen

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.6.2024 klo 16:15 mennessä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää esityksestä myös kuulemistilaisuuden torstaina 6.6.2024 klo 9–11.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää