Lausuntokierros: Ostajan verovastuuta alkoholin verkkokaupassa laa­jen­net­tai­siin

13.03.2024 07:07

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen, joka koskee ehdotusta verovastuun laajentamisesta alkoholin etämyynnissä. Ehdotuksen mukaan ostaja olisi myyjän lisäksi vastuussa verosta, jos etämyyjä ei täytä velvoitteitaan.

Esityksen mukaan valmisteverojen maksamisesta Suomeen vastaisi edelleen ensisijaisesti etämyyjä. Jos etämyyjä ei ole ilmoittanut tuotteista Verohallinnolle ja antanut vakuutta valmisteverojen suorittamisesta ennen tuotteiden toimittamista Suomeen, ostaja olisi yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan valmisteveron myyjän kanssa. Ehdotetun ostajan yhteisvastuun arvioidaan kasvattavan alkoholiveron tuottoa noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Etämyyjälle säädettäisiin myös velvollisuus antaa tuotteiden kuljettajalle Verohallinnon antama tunniste, joka olisi kuljetuksen aikana pyydettäessä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuotteet ostaneella yksityishenkilöllä olisi velvollisuus antaa kuljettajalle vastaava tunniste, jos yksityishenkilö on ostanut tuotteita toisesta EU-maasta muuten kuin etämyynnin kautta tai tuonut niitä matkustajatuontina.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslain menettelysäännöksiä täsmennettäisiin jo aiemmin kansallisesti toimeenpannun valmisteverotusdirektiivin mukaisesti. Lakiin tehtäisiin myös muita teknisiä tarkistuksia.

Lausuntokierros päättyy 8. huhtikuuta

Hallituksen esityksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 11.3.2024. Lausuntokierros on käynnissä 8.4.2024 saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024. 

Laki on suunniteltu tulemaan voimaan 1.6.2024, mutta ostajan verovastuuta ja kuljetuksen mukana seuraavaa tunnistetta koskevat säännökset tulisivat voimaan vasta 1.9.2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää