Lausuntokierros me­ren­kul­ki­joi­den pätevyyskirjoja koskevista so­pi­mus­muu­tok­sis­ta alkaa

03.04.2024 07:17

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean hyväksymien yleissopimuksen muutosten kansallisesta hyväksymisestä.

Muutokset koskettavat STCW-yleissopimusta, jossa sovitaan merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta.

IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) antoi 107. istunnossaan kesäkuussa 2023 kaksi päätöslauselmaa, joilla tehdään muutoksia STCW-yleissopimukseen ja siihen liittyvään STCW-säännöstöön. Yleissopimuksessa määrätään merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta. Päätöslauselmat mahdollistavat merenkulkijoiden sähköisten pätevyysasiakirjojen käyttöönottamisen.

Lausuntoja voi antaa 19.4.2024 asti. Lausuntoja voi antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen sopimusmuutokset on tarkoitus esittää valtioneuvoston hyväksyttäviksi.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää