Lausuntokierros arviomuistiosta: Väylämaksun pysyvällä puolituksella huolehditaan Suomen kilpailukyvystä

22.01.2024 17:35

Väylämaksun väliaikainen puolitus on tarkoitus muuttaa pysyväksi puolitukseksi hallitusohjelman mukaisesti. Muutoksella tuetaan Suomen ulkomaankaupan kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja väylämaksun pysyvää puolitusta tarkastelevasta arviomuistioluonnoksesta 1.3.2024 mennessä. 

Arviomuistiossa kuvataan väylämaksun taustaa ja nykytilaa sekä arvioidaan pysyvän puolituksen merkitystä muun muassa Suomea palvelevan merilogistiikan toiminnalle, väylämaksun ohjaustavoitteille, aluskuljetuksia tarjoaville ja ostaville yrityksille, viranomaisille ja valtiontaloudelle. 

Tavoitteena on saattaa pysyvä lakimuutos voimaan vuoden 2025 alussa. Väylämaksuhinnasto säilyisi edelleen saman tasoisena kuin mikä se on ollut koko puolituksen ajan vuodesta 2015 lähtien. Lakihankkeessa ensisijaisesti luovuttaisiin väylämaksuhinnaston toistuvasta säätämisestä väliaikaisten lakien nojalla.

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua, kun alus saapuu suomalaiseen satamaan ulkomailta tai alus siirtyy suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen satamaan. Väylämaksun perii Tulli.

Lausuntoja pyydetään 1.3.2024 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto, joka lisätään arviomuistioon. Valmis arviomuistio julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa.

Lausuntojen sisältöä arvioidaan, kun ministeriö valmistelee luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle väylämaksun pysyvästä puolittamisesta ja muista mahdollisista lakimuutoksista. Tarvittaessa keväällä 2024 järjestetään myös sidosryhmätapaaminen.

Luonnos hallituksen esityksestä pyritään lähettämään lausunnoille kesällä 2024.

Väylämaksun pysyvän puolituksen toteuttava lakimuutos esiteltäisiin valtioneuvostolle syksyllä 2024 valtion vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää