Lausun­to­kier­rok­sel­la: Muutoksia rikoslakiin pakotteiden noudattamisen tehostamiseksi

13.06.2024 07:19

Tänä keväänä Euroopan unionissa hyväksyttiin uudet säännöt, joilla määritellään EU:n pakotteiden rikkomista koskevat rikokset ja niistä säädettävät rangaistukset. Pakoterikosdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintö on nyt lausunnoilla.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin asettamien pakotteiden rikkominen on kaikissa jäsenvaltioissa rangaistavaa ja että rangaistussäännökset täyttävät yhteisen vähimmäistason. Oikeusministeriön asettama työryhmä on arvioinut, mitä lainsäädäntömuutoksia pakoterikosdirektiivin täytäntöönpano edellyttää, ja valmistellut tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Nyt ehdotettavalla rikoslainsäädännöllä pyritään tehostamaan pakotteiden noudattamista.

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset pakoterikkomuksista sekä pakoterikoksesta, törkeästä pakoterikoksesta ja tuottamuksellisesta pakoterikoksesta. Rikoksiin sovellettaisiin oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Direktiivin velvoitteiden mukaisesti näiden rikosten osalta yhteisösakon maksimimäärä olisi viisi prosenttia oikeushenkilön liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 850 000 ja enintään 40 miljoonaa euroa. Niin sanottua ilmoittajansuojelulakia sovellettaisiin pakotteiden rikkomisesta ilmoittaneiden henkilöiden suojeluun (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, 1171/2022).

Jäsenvaltiot velvoitetaan panemaan direktiivi täytäntöön tavallista lyhyemmässä aikataulussa, viimeistään 20.5.2025. Tämän vuoksi direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn jo ennen direktiivin hyväksymistä.

Mietinnöstä voi jättää lausunnon lausuntopalvelussa 29.7.2024 asti.

Pakoterikosdirektiivin täytäntöönpano, työryhmämietintö.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää