Lakimuutos kotoutumisen edistämisestä eduskunnan käsittelyssä

22.05.2024 09:33

Eduskunta käsitteli 21.5.2024 täysistunnossa lakimuutosta kotoutumisen edistämisestä. Ensimmäisen käsittelyn pohjana oli hallintovaliokunnan mietintö (HaVM 8/2024).

Lakimuutosten tavoitteena on vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista ja päivittää kotoutumislakia (laki kotoutumisen edistämisestä, 1386/2010; uusi laki 14.4.2023/681 voimaan 1.1.2025) niin, että se vastaisi viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamia muutostarpeita. Lakimuutos lisäisi kuntien vastuuta kotoutumisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä. 

​Tarkoituksena on muun muassa parantaa ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta, nopeuttaa palveluihin pääsyä, tavoittaa maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittää kotoutumisen alkuvaiheen palveluita kokonaisvaltaisesti ja työelämälähtöisesti. ​

Yleiskeskustelu käynnistyi hallintovaliokunnan puheenjohtajan Mauri Peltokankaan (ps.) puheenvuorolla, jossa hän esitteli valiokunnan mietinnön sisältöä: 

"Valiokunta pitää kotoutumista erittäin tärkeänä osana kokonaisvaltaista ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että erityisesti kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen panostetaan. Oikein kohdennetuilla ja resurssoiduilla alkuvaiheen toimenpiteillä on merkittävä rooli kotoutumisen onnistumisessa."

Opposition eduskuntaryhmät toivat keskustelussa esille muun muassa kuntien vastuun lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa on muutosehdotuksia.​

Keskustelun päätteeksi asian käsittely keskeytettiin. Eduskunta äänestää lakiesityksen sisällön hyväksymisestä 22.5.2024 klo 14 alkavassa täysistunnossa.

Valiokunnan mietintö HaVM 8/2024 vp.
HE 21/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää