Lakihanke suojelutyön turvaamisesta työ­tais­te­lu­ti­lan­tees­sa käynnistyy

15.03.2024 19:14

Eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää suojelutyötä koskevat kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lakimuutoksia.

Eduskunta antoi suojelutyöstä lausuman eli ponnen syksyllä 2022, kun se sääti määräaikaisen lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta hoitoalan työtaistelun aikana. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa eduskunnan lausuman.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka erityisesti vaarantuu työtaistelun vuoksi. Työtaistelun aikaisesta suojelutyöstä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi välttämättömästä suojelutyöstä päättää työtaisteluun osallistunut työntekijäjärjestö, tai siitä neuvotellaan työntekijä- ja työnantajajärjestön välillä.

Kolmikantainen työryhmä valmistelemaan lakimuutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia mietintö tarvittavista lainsäädäntömuutoksista hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä selvittää muun muassa suojelutyön määrittelyyn liittyviä kysymyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt seuraavia tahoja nimeämään edustajansa työryhmään:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Suomen Yrittäjät
  • valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos
  • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • STTK ry
  • Akava ry
  • Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja.

Työryhmä voi kutsua pysyviä asiantuntijoita ryhmän kokoonpanoon (esimerkiksi kirkkotyölainsäädäntöä koskevan asiantuntemuksen osalta).

Työryhmän toimikausi alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy 6.9.2024. Tavoitteena on, että hallitus antaa esityksen eduskunnalle joulukuussa 2024 tai tammikuussa 2025.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää