Kut­sun­ta­työ­ryh­mä ehdottaa yhteistä maan­puo­lus­tus­päi­vää ja en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tuk­sia koko ikäluokalle

31.01.2024 10:45

Puolustusministeriön asettama kutsuntojen kehittämistyöryhmä ehdottaa kaikille 17-vuotiaille yhteistä oppilaitoksissa toteutettavaa maanpuolustuspäivää. Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Maanpuolustuspäivän tavoite olisi lisätä nuorten miesten tietoisuutta kutsuntaikään liittyvistä velvoitteista ja nuorten naisten tietoisuutta mahdollisuuksista hakeutua palvelukseen.

- Kutsuntauudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrää. On tärkeää, että vapaaehtoista palvelusta harkitsevat naiset saavat tietoa hyvissä ajoin jo ennen palvelukseen hakeutumista, työryhmän puheenjohtaja Sami Nurmi sanoo. 

Varsinaiset kutsunnat olisivat vuorossa maanpuolustuspäivän ja terveystarkastuksen jälkeen; pakollisina asevelvollisille miehille ja vapaaehtoisina naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville.  Uutta olisi se, että kutsunnat ja naisten vapaaehtoiseen asepalveluksen valintatilaisuudet ollaan yhdistämässä yhdeksi yhteiseksi tilaisuudeksi sekä miehille että naisille.

En­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus­ten laatua ja kattavuutta parannettaisiin

Työryhmä esittää, että koko ikäluokalle järjestettäisiin yhtenäiset terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta. Uudistuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus niin, että samalla huomioitaisiin sekä nuoren opiskelukyky että palveluskelpoisuuden arviointi. Opiskeluterveydenhuollossa toteutettu terveystarkastus tavoittaisi nykyistä varmemmin kaikki kutsunnanalaiset. Myös tarkastusten laatu paranisi, kun ne toteutettaisiin ympäristössä, jossa nuori tunnetaan. Malliin sisältyisi ensimmäisenä opiskeluvuonna toteutettava sähköinen terveyskysely ja siitä sähköisenä saatava palaute sekä terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset. Palveluskelpoisuusarvio toimitettaisiin Puolustusvoimille sähköisesti. 

Opiskelija voitaisiin ohjata tarvittaviin tukimuotoihin terveystarkastuksen havaintojen perusteella.

- Kutsuntauudistuksen laajempana yhteiskunnallisena tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, Sami Nurmi toteaa. 

- Uudistettujen terveystarkastusten kautta yhteiskunnalle muodostuisi nykyistä kattavampi tilannekuva nuorten terveydentilasta ja mahdollisista tukitarpeista. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat korkean maanpuolustustahtomme ylläpitämistä ja vahvistamista.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää