Kuntien päivitetyt valtionosuus- ja sote-laskelmat on julkaistu

21.11.2022 09:36

Kuntien peruspalveluiden ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin on tehty muutoksia loppusyksystä päivittyneiden määräytymistekijöiden perusteella. Sote-laskelmaan on päivitetty lopulliset kustannustiedot vuodelta 2021.

Sote-uudistuksen kuntakohtaisiin rahoituslaskelmiin on päivitetty lopullinen tieto vuoden 2021 tilinpäätösten mukaisista sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen nettokustannuksista. Rahoituslaskelman mukaiset tasauselementit viedään osaksi vuoden 2023 kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. 

Sote-laskelma päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023. 

Vuoden 2023 pe­rus­pal­ve­lui­den val­tio­no­suus­las­kel­mien muutokset

Vuoden 2023 peruspalveluiden valtionosuuslaskelmiin on syyskuun jälkeen päivitetty aikaisemmin alustavaan tietoon perustuneet määräytymistekijät. Laskelmiin on viety myös uusimman tiedon mukaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja väestön koulutustaustaa kuvaavat kertoimet. Lisäksi verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasaus on laskettu valmistuneen verotuksen mukaisilla tiedoilla. 

Laskelmassa huomioidaan myös valtion vuoden 2023 täydentävään talousarvioesitykseen sisältyvä kertaluonteinen palautus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Palautus koostuu käyttämättä jääneestä digitalisaation edistämisen rahoituksesta ja on suuruudeltaan kahdeksan miljoonaa euroa (1,45 euroa asukasta kohden). 

Lisäksi täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy kotitalousvähennyksen yhteydessä myönnettävää määräaikaista sähkövähennystä koskevan vaikutusarvion tarkentuminen. Sähkövähennyksen arvioitiin pienentävän kunnallisveron tuottoa 27 miljoonaa euroa. Tarkentuneen arvion mukaan vähennys pienentää kunnallisveron tuottoa 16 miljoonaa euroa, joten veromenetysten korvaus laskee varsinaiseen talousarvioesitykseen verrattuna 11 miljoonalla eurolla.

Ennakkotietona laskelmassa on edelleen kuntakohtainen arvio veromenetysten korvauksista. Lopullinen tieto veroperustemuutosten kuntakohtaisesta kohdentumisesta saadaan joulukuussa. 

Nyt julkaistu laskelma on viimeinen ennakollinen laskelma vuoden 2023 valtionosuuksista. Lopullinen laskelma julkaistaan tammikuun alussa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta ja kotikuntakorvausta koskevat päätökset liitteineen lähetetään kuntiin heti vuodenvaihteen jälkeen.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää