Kuluttaja-asiamies on tehnyt 365 Hankinnasta tutkintapyynnön poliisille

04.04.2024 10:42

Sähköyhtiö 365 Hankinta Oy on erehdyttänyt tai pyrkinyt erehdyttämään kuluttajia maksamaan aiheettomia maksuja haastamalla heidät tuomioistuimeen. Koska tapauksia on paljon, kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, ovatko 365 Hankinta ja sen vastuuhenkilö syyllistyneet teolla rikoslain mukaiseen törkeään petokseen. Menettely on ollut erityisen vahingollista, koska sillä on myös laajamittaisesti väärinkäytetty tuomioistuinjärjestelmää.

Kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonta ovat saaneet useita ilmoituksia kuluttajilta, jotka ovat saaneet käräjäoikeudesta 365 Hankinnan haastehakemuksen ”avoimesta laskusta”. Yhtiö on esimerkiksi perinyt kuluttajalta sopimussakkoa sopimusrikkomuksesta, vaikka hänellä ei ole ollut mitään sopimusta yhtiön kanssa. Lisäksi yhtiö on velkonut konkurssiin asetetulle sähkönmyyjälle Fi-Nergy Voima Oy:lle kuuluneita saatavia.

365 Hankinta on laittanut vireille lähes tuhat velkomuskannetta käräjäoikeuksiin. Velkomuskanteissa vaatimuksen perusteena on ”avoin lasku”, jota yhtiö on väittänyt selväksi ja riidattomaksi. Useissa tapauksissa velkomuskanne on ollut yhtiön ensimmäinen yhteydenotto asiakkaaseen.

Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia kymmenissä oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeudet ovat hylänneet kaikki yhtiön kanteet, joissa kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajaa.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että olematonta saatavaa perimällä 365 Hankinta ja sen vastuuhenkilöt ovat erehdyttäneet tai pyrkineet erehdyttämään kuluttajia maksamaan aiheettoman maksun. Koska tapauksia on paljon, kuluttaja-asiamies pyytää poliisia tutkimaan, ovatko 365 Hankinta Oy ja sen vastuuhenkilö syyllistyneet teolla rikoslain mukaiseen törkeään petokseen.

Lisäksi kuluttaja-asiamies katsoo, että 365 Hankinta on olemattomia saatavia periessään väärinkäyttänyt tuomioistuimia. Yhtiö on nostanut velkomuskanteita, vaikka vastaaja on riitauttanut saatavan jo ennen haastehakemuksen jättämistä. Teon vahingollisuutta lisää se, että kanteen kohteeksi joutuminen on kansalaiselle henkisesti raskas kokemus ja aiheuttaa hänelle aina taloudellisen riskin.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää