Kuluttaja-asiamies huomautti Poweria markkinoinnin puutteista

23.04.2024 14:38

Kuluttaja-asiamies on käsitellyt Power Finland Oy:n hinnanalennusmarkkinointia verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa, sanomalehdessä, mainoskuvastossa ja TV:ssä arvioimalla erityisesti alimman 30 päivän hinnan ilmoittamista. Power sitoutui ilmoittamaan hinnanalennusmarkkinoinnissa selkeällä tavalla alimman hinnan, jolla tavaraa on tosiasiallisesti markkinoitu hinnan alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Kuluttajansuojalain mukaan yrityksen on markkinoidessaan tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Säännös koskee kaikkia markkinointikanavia, joissa hinnanalennuksesta on kerrottu.

Powerin tuotteiden yhteydessä Hullut Päivät -tarjouskuvastossa syksyllä 2023 sekä Powerin Facebook- ja TV-mainonnassa esitettiin hinnanalennusta kuvaavia ilmaisuja kuten ”tarjous”, mutta markkinointia koskevien säännösten vastaisesti mainoksissa ei viitattu millään tavoin alimpaan hintaan, jolla tavaraa oli markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Powerin hinnanalennusmarkkinointi oli siten lainvastaista.

"Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus lisää avoimuutta ja varmistaa, että kuluttajat saavat tiedon todellisesta hinnanalennuksesta", sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Alin hinta on ilmoitettava selkeällä tavalla

Alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, on kuluttajalle olennainen tieto. Siksi alin hinta on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi sekä siten, että kuluttajan huomio kiinnittyy siihen luontevasti.

Printtimarkkinoinnissa alin hinta on oltava näkyvissä mainoksessa eikä pelkästään yrityksen verkkosivuilla. Verkkomarkkinoinnissa alimman hinnan on puolestaan oltava esillä verkkosivulla eli sitä ei voida sijoittaa esimerkiksi linkin taakse.

”Kuluttajan on saatava alin hinta tietoonsa pelkästään mainosta silmäilemällä ilman, että hänen täytyy erikseen tehdä jotain, kuten klikata linkkiä”, sanoo kuluttaja-asiamies Väänänen.

Alin hinta on se, jolla tavaraa on tosiasiallisesti markkinoitu edeltäneiden 30 päivän aikana
Powerin tarjouskuvastossa luki jokaisella sivulla teksti ”alennukset laskettu tarjousta edeltävästä alimmasta hinnasta 30 päivän aikana, joka on ollut saatavilla lehden painoonmeno ajankohtana”.

Riippumatta siitä, missä markkinointikanavassa hinnanalennusilmoitus julkaistaan, on alimpana hintana ilmoitettava hinta, jolla tavaraa on tosiasiallisesti markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Printtimarkkinoinnissa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei hinnanalennuksen kohteena olevan tavaran alinta hintaa voida alentaa enää markkinointimateriaalin painoon menon jälkeen.

Power sitoutui korjaamaan 30 päivän alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ja ilmoitustapaa koskevat puutteet kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää