Kuluttaja-asiamies hakee maksuun luottoyhtiö Santanderille määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa

05.06.2024 08:00

Santander Consumer Finance Oy on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2013 määrättyä kuluttaja-asiamiehen kieltoa.

Vuonna 2024 toteutetussa Santanderin autorahoituksen mainonnassa on jätetty ilmoittamatta olennaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja. Kun kaikkia tietoja ei ilmoiteta mainonnassa lainmukaisesti, kuluttajat eivät voi vertailla eri luottoyhtiöiden autorahoituksen hintoja.

Uhkasakon maksuunpanon lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus määrää Santanderille kiellon, koska kuluttaja-asiamiehen vuonna 2013 määräämä kielto ei ole ehkäissyt yritystä rikkomasta kuluttajansuojalakia. Kieltoa vaaditaan tehostettavaksi 750 000 euron sakon uhalla.

Kuluttaja-asiamies on useaan kertaan vuodesta 2012 lähtien huomauttanut Santanderia sen toteuttamasta tai yrityksen nimissä toteutetusta kuluttajaluottojen mainonnasta. Mainonnassa on useasti jätetty antamatta kuluttajansuojalain edellyttämiä kuluttajaluoton mainonnassa annettavia olennaisia tietoja.

Tarjottavaa luottoa koskevat perustiedot on lain mukaan ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Perustietoja ovat muun muassa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset. Ehtojen on myös vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Te­le­vi­sio­mai­nok­sen pikkuprintistä mahdotonta saada autoluoton olennaisia tietoja

Santanderin nimissä mainostettiin kertaluottoa henkilöauton hankinnan rahoittamiseksi. Televisiomainoksista ilmenivät korkoa, kuukausierää ja auton käteishintaa koskevat tiedot. Muut kuluttajaluotosta annettavat tiedot ilmoitettiin ruudun alareunassa pienellä fontilla. Lisäksi mainoksen alareunassa kerrottiin tarjouksen rajoituksista ja rahoituspalvelun tuottajasta. Tiedot oli ilmoitettu pienellä fontilla, niin sanotulla pikkuprintillä, ja vaalealla tekstillä mustaa taustaa vasten. Kuluttajalla ei ollut edes mahdollisuutta lukea ja sisäistää niitä

Menettelyllään Santander Consumer Finance Oy antoi kuluttajille puutteellisen kuvan luoton kustannuksista ja vaikeutti eri kuluttajaluottojen vertailua.

“Luotonvälittäjänä toimiva autoliike ja luotonantaja vastaavat molemmat mainonnan lainmukaisuudesta. Lisäksi mainosvälineen soveltuvuus luoton mainostamiseen on otettava huomioon mainoksen toteutuksessa”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Val­von­ta­kam­pan­jat paljastivat puutteita autoluottojen verkko- ja print­ti­mai­nok­sis­sa

Myös kuluttaja-asiamiehen ja aluehallintovirastojen valvontakampanjoissa on havaittu, että luottomainonnassa ei ilmoiteta tietoja laissa säädetyllä tavalla. Syksyllä 2022 viranomaiset toteuttivat yhteisen kampanjan selvittääkseen, miten autojen rahoittamiseksi tarjottuja luottoja mainostettiin verkko- ja printtimainonnassa.

Havaintojen mukaan mainoksissa saatettiin ilmoittaa vain jokin yksittäinen luoton ehto, kuten esimerkki kuukausittaisesta maksuerästä tai luoton korko. Verkkomainonnassa luoton tietoja saatettiin antaa vasta linkin tai muun painikkeen kautta. Printtimainonnassa korostettiin yksittäisenä tietona luoton korkoa tai kuukausittaista maksuerää ja muut tiedot annettiin niin sanotulla pikkuprintillä.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus kuluttajaluottojen tarjoamisesta antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää