Kuluttaja-asiamiehen ja alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen val­von­ta­kam­pan­ja paljasti puutteita uudisasuntojen verk­ko­mark­ki­noin­nis­sa

31.05.2024 14:20

Aluehallintoviranomaiset ovat yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa toteuttaneet valvontakampanjan, jossa tarkasteltiin, miten hyvin välitysliikkeiden uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa ilmoitetaan ostajan kannalta olennaiset tiedot. Valvontakampanjan havainnoista kävi ilmi, että puutteita oli muun muassa taloyhtiölainaan liittyvien tietojen ilmoittamisessa.

Taloyhtiölainoitetuista uudisasunnoista on annettava kuluttaja-asiamiehen linjauksen edellyttämiä tietoja. Tällaiset tiedot liittyvät muun muassa taloyhtiölainaan, asuinkohteen maapohjan vuokrasuhteeseen ja valinnaiseen vuokratonttiin. Niihin kaikkiin sisältyy taloudellisia riskejä, joita koskevat tiedot ovat tärkeitä asunnon ostoa harkitsevalle.

Alkuvuodesta 2024 aluehallintoviranomaiset toteuttivat yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa valvontakampanjan, joka kohdistui kaikkien aluehallintoviranomaisten alueilla välitysliikerekisterissä oleviin, uudiskohteita markkinoiviin yrityksiin. Kampanjan tarkoituksena oli parantaa sekä linjauksen että siinä mainitun tiedonantovelvollisuuden tunnettuutta. Sen lisäksi tavoitteena oli kiinnittää välitysliikkeiden huomio kuluttajan ostopäätöksen kannalta oleellisiin tietoihin.

Kampanjan aikana aluehallintoviranomaiset puuttuivat markkinointiin, jossa kuluttaja-asiamiehen linjauksessa edellytetyt tiedot olivat puutteellisia. Valvontakampanjassa tehtyjen havaintojen seurauksena 120 välitysliikkeelle annettiin ohjaava valvontakirje, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli ohjeistaa liikkeitä lainmukaisesta menettelystä.

”Uuden asunnon ostaminen on usein kuluttajan merkittävin taloudellinen hankinta, jota pitää voida punnita tarkkaan. Asunnon hintaa ja vastikkeita koskevien tietojen pitää olla läpinäkyviä ja selkeitä. Kuluttajan ei pidä joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu etsimään olennaisia tietoja tai harkitsemaan uuden asunnon ostoa puutteellisten tietojen varassa”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Valvontakampanjassa mukana olleet välitysliikkeet suhtautuivat aluehallintoviranomaisten puutteellista markkinointia ja sen oikaisua koskeviin huomautuksiin pääosin myönteisesti.

Eri välittäjien ja kanavien markkinoinnissa isojakin eroja

Valvontakampanjassa havaitut puutteet uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa liittyivät muun muassa seuraaviin tietoihin:

  • taloyhtiölainaa koskevat tiedot, kuten lainan korko ja takaisinmaksuaika
  • vastikkeiden yhteismäärä ja niiden erittely
  • pääomavastiketta koskevat tarkemmat tiedot sekä
  • maapohjan hallintamuotoa koskevat tiedot

Valvonnassa havaittiin myös, että saman välitysliikkeen eri välittäjien markkinoinnissa saattoi olla huomattavia eroja. Eroja oli riippuen myös siitä, toteutettiinko tietyn kohteen markkinointia välitysliikkeen omilla verkkosivuilla vai Oikotien ja Etuoven kaltaisissa verkkopalveluissa.

Aluehallintoviranomaisten valvonnasta kävi ilmi, että vaikka välitysliikkeiden markkinointi oli osin vain vähän puutteellista, oli lainmukaisten tietojen ilmoittamisessa pääsääntöisesti useampia puutteita. Parannusta kuitenkin todettiin tapahtuneen edelliseen, keväällä 2023 toteutettuun tarkastukseen verrattuna.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää