Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­tie­to digitaaliseksi

14.02.2024 16:25

Kunnilla, alueellisilla vastuumuseoilla ja viranomaisilla on melkoinen tietopankki ympäristöömme historiaan liittyviä aineistoja. Ne käsittelevät rakennusperintöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvaa tietoa.

Tätä kulttuuriympäristötietoa tarvitaan kaavoitus- ja rakennushankkeissa, ja sen perusteella tehdään isojakin päätöksiä. Tietojen hyödyntäminen on kuitenkin usein hankalaa niin ammattilaiselle kuin kiinnostuneelle asukkaallekin.

Kulttuuriympäristötieto on eri muodoissa ja hajallaan useissa järjestelmässä. Samaa kohdetta koskevaa tietoa tuotetaan ja ylläpidetään useissa prosesseissa. Kuntien rakennusvalvonnat ja kaavoittajat pitävät rakennussuojelutiedon saatavuutta ja luotettavuutta ongelmana. Sujuvampi tiedonsaanti nopeuttaisi viranomaisten lausuntotyötä ja käsittelyaikoja.

Viime kädessä tiedon saatavuus vaikuttaa siihen, miten hyvin kulttuuriperintömme arvot säilyvät.

Ympäristöministeriö on yhdessä kulttuuriympäristötiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa selvittänyt, miten tiedonhallintaa voidaan kehittää. Tavoitteena on tuoda ajantasainen ja kattava kulttuuriympäristötieto viranomaisten, yritysten, yhteisöjen, päätöksentekijöiden ja kansalaisten saataville.

Työ on lähtenyt käyntiin vuonna 2022, jolloin ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Museovirasto käynnistivät keskustelut kulttuuriympäristötiedon digitaalisesta käytöstä. Syntyi tahtotilamuistio, jonka päämääränä on tuoda kulttuuriympäristötiedot osaksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (Ryhti). Syken ylläpitämä uusi tietojärjestelmä avautuu tänä vuonna vaiheittain, ja siihen voidaan jatkossa lisätä uusia tietoja – esimerkiksi kulttuuriympäristöstä. 

Vuosina 2024–2025 jatketaan kulttuuriympäristötiedon yhteentoimivuuden kehittämistä ja harmonisoidaan olemassa olevaa tietoa yhteentoimivaksi Ryhti-järjestelmän kanssa. Tämä on edellytys sille, että tiedot voidaan siirtää rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tavoitteena on tuottaa kulttuuriympäristötieto niin, että se on teknisesti yhteentoimivaa ja hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja palveluissa. Yhteentoimivuustyössä on työstetty esimerkiksi kulttuuriympäristösanasto, joka on käytettävissä Yhteentoimivuusalustan sanastoissa.

Ympäristöhallinnon kulttuuriympäristötiedoista muodostetaan oma tietovaranto osaksi Ryhti-järjestelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden keskeisten toimijoiden järjestelmiä kehitetään siten, että niiden kulttuuriympäristötieto tuodaan Ryhti-järjestelmään rajapintojen kautta. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat sitoutuneet edistämään muutosta. Toistaiseksi työhön tarvittava rahoitus on auki, mutta ratkaisuja etsitään osana valtion budjetin suunnittelua ja kehittämällä tiedon yhteentoimivuutta erillisten hankkeiden kautta.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää