Koulutusten läpäisyssä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2022

22.02.2024 08:09

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 eri koulutusten läpäisyasteissa ei ollut suuria eroja edelliseen vuoteen nähden. Suurin muutos oli lukiokoulutuksen läpäisyasteen pieneneminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Lukiokoulutuksen suoritti tavoiteajassa 77 % ja ammatillisen koulutuksen 56 %. Tavoiteajassa ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 58 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon 36 %.

Keskeisiä poimintoja

  • Lukiokoulutuksen aloittaneista 88 % suoritti ylioppilastutkinnon neljän ja puolen vuoden sisällä.
  • Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste pysyi vuoden 2021 tasolla.
  • Ammattikorkeakoulutuksen läpäisyaste vaihteli koulutusaloittain.
  • Naiset läpäisivät yliopistokoulutuksen miehiä nopeammin.

Miehet läpäisivät lu­kio­kou­lu­tuk­sen naisia nopeammin

Lukiokoulutuksen suoritti 3,5 vuoden tavoiteajassa 77 % vuonna 2019 opiskelun aloittaneista. Lukiokoulutuksen läpäisyaste tavoiteajassa heikkeni yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. Neljän ja puolen vuoden sisällä lukiokoulutuksen oli suorittanut 88 %.

Vuonna 2022 miehistä suurempi osuus, 78 %, suoritti ylioppilastutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa kuin naisista, 77 %. Vuonna 2021 miesten ja naisten osuudet tavoiteajassa suorittaneista olivat yhtä suuret, ja tätä ennen ovat naiset miehiä useammin suorittaneet lukiokoulutuksen tavoiteajassa.

Ammatillisen koulutuksen suoritti tavoiteajassa 56 %

Ammatillisen koulutuksen läpäisy pysyi lähes ennallaan vuoteen 2021 nähden. Kolmen ja puolen vuoden tavoiteajassa ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritti 56 % koulutuksen vuonna 2019 aloittaneista. Miehistä ammatillisen koulutuksen suoritti 54 % ja naisista 58 %. Koulutusalojen kesken oli vaihtelua: terveys- ja hyvinvointialoilla läpäisyaste oli 62 % ja tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalla 49 %.

Kun ammatillisen koulutuksen aloittamisesta oli kulunut 5,5 vuotta, oli sen suorittanut 66 % vuonna 2017 aloittaneista. Terveys- ja hyvinvointialoilla tutkinnon oli suorittanut 68 %, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalla 62 %.

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non läpäisy vaihteli koulutuksen toteutuksen ja koulutusalan mukaan

Ammattikorkeakoulututkintoa päivätoteutuksessa opiskelleista 56 % suoritti tutkinnon 4,5 vuoden tavoiteajassa. Monimuotototeutuksessa 61 % suoritti tutkinnon tavoiteajassa. Ammattikorkeakoulututkintoa monimuotototeutuksessa opiskelleiden läpäisyaste pieneni lähes kolme prosenttiyksikköä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 60 %.

Ammattikorkeakoulututkinnon (päivä- ja monimuotototeutus) läpäisyaste tavoiteajassa vaihteli koulutusaloittain. Vuonna 2018 aloittaneilla opiskelijoilla korkein läpäisyaste oli terveys- ja hyvinvointialoilla, 75 %, ja matalin tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalla, 37 %, kuten useampana vuotena aikaisemminkin. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alan läpäisyaste oli melkein kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2021. Terveyden- ja hyvinvointialoilla läpäisyaste oli yhden prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä vuotena.

Ylemmän kor­kea­kou­lu­tut­kin­non läpäisy tavoiteajassa vaihteli kou­lu­tus­aloit­tain

Ylemmän korkeakoulututkinnon 5,5 vuoden tavoiteajassa suoritti 36 % vuonna 2017 opiskelun aloittaneista. Läpäisyaste nousee nopeasti 6,5 vuodessa 54 %:iin, ja tarkasteluajan ollessa 8,5 vuotta oli vuonna 2014 opiskelun aloittaneista 65 % suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Ylemmän korkeakoulututkinnon läpäisyssä tavoiteajassa eri koulutusalojen kesken oli vaihtelua lähes 25 prosenttiyksikön verran. Korkein läpäisyaste oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilla, 48 %, ja matalin maa- ja metsätalousaloilla, 23 %.

Naiset läpäisivät yli­opis­to­kou­lu­tuk­sen miehiä nopeammin

Yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli eroja sukupuolten välillä. Tavoiteajassa ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 28 % miehistä ja 41 % naisista. Pidennettäessä tarkasteluaikaa kahdeksaan ja puoleen vuoteen miehistä 58 % ja naisista 70 % oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää