Kotimaisella sähkön tuotannolla katettiin 98 % Suomen sähkön tarpeesta vuonna 2023

17.04.2024 10:41

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan sähkön kokonaiskulutus Suomessa oli 79,8 TWh vuonna 2023. Sähkön nettotuonti Suomeen laski 86 %. Sähkön nettotuonnilla katettiin sähkön kulutuksesta vain 2 %. Kotimaisella sähkön tuotannolla katettiin jopa lähes 98 % Suomen sähkön tarpeesta. Sähkön kotimaisen tuotannon osuus on ollut samaa luokkaa viimeksi 1970-luvun lopussa.

Keskeisiä poimintoja

  • Suomen sähkön kokonaiskulutus laski 2 % vuonna 2023 ollen 79,8 TWh.
  • Kotimainen sähköntuotanto kasvoi 13 %. Sähkön nettotuonti jatkoi laskuaan edellisvuodesta (laskua huimat 86 %). Venäjältä ei tuotu sähköä lainkaan vuonna 2023.
  • Olkiluoto 3 oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Tämän myötä ydinvoiman osuus Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta nousi ennätykselliseen 41 %:iin tuotannon ollen 32,7 TWh.
  • Sähkön tarve katettiin suurelta osin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla (osuus yhteensä 78 % kokonaiskulutuksesta). Polttamalla tuotettu sähkö väheni 23 % edellisestä vuodesta.
  • Fossiilittomalla sähköntuotannolla katettiin 92 % sähkön kulutuksesta vuonna 2023.

Kotimainen sähkön tuotanto kasvoi 13 % edellisestä vuodesta ja päästöttömän sähkön osuus nousi 92 %:iin kulutuksesta

Sähkön kokonaiskulutus laski 2 % vuonna 2023 ollen 79,8 TWh. Kotimainen sähköntuotanto kasvoi 13 %. Sähkön nettotuonti jatkoi laskuaan. Sähkön nettotuonti laski huimat 86 %. Kotimaisella sähkön tuotannolla katettiin jopa lähes 98 % Suomen sähkön tarpeesta. Sähkön kotimaisen tuotannon osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on ollut samaa luokkaa viimeksi 1970-luvun lopussa.

Ydinvoiman tuotanto nousi 35 %, tuulivoiman 25 %, vesivoiman 13 %, verrattuna edellisvuoteen. Myös aurinkovoimalla tuotetun sähkön nousu oli suurta (65 %). Aurinkosähköä tuotettiin kuitenkin vain marginaalinen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (0,8 %). Uusia tuulivoimaloita valmistui vuonna 2023 jälleen useita. Tuulivoiman tuotanto on jo reilun 15 vuoden ajan kasvanut joka vuosi ja tuotanto vuonna 2023 kasvoi uuteen ennätykseen 14,5 TWh:iin. Suomen uusin ydinvoimayksikkö Olkiluoto 3 oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Tämä näkyi selkeänä kasvuna ydinvoimalla tuotetun sähkön määrässä (32,7 TWh). Ydinvoiman osuus Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta nousi ennätykselliseen 41 %:iin. Toiseksi suurin sähkön energialähde kokonaiskulutuksesta ydinvoiman jälkeen oli vesivoima (19 %) ja kolmanneksi suurin tuulivoima (18 %).

Lämpövoimalla eli polttoaineita polttamalla tuotettu sähkö puolestaan väheni edellisestä vuodesta 23 %, sillä vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla katettiin Suomen kokonaiskulutuksesta 78 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla katettiin sähkön kulutuksesta 17 %, mutta yhteistuotantosähkö väheni viidenneksen edellisvuodesta. Lauhdevoimalla tuotettu sähkö laski 39 % edellisvuodesta kattaen vain 2 % sähkön kulutuksesta.

Vuonna 2023 kotimaisen päästöttömän eli uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla tuotetun sähkön osuus kokonaiskulutuksesta nousi korkeaan osuuteen 92 %:iin. Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni edelleen edellisvuodesta: sillä katettiin sähkön kulutuksesta 13 %. Kivihiilellä tuotettu sähkö laski puolella edellisvuodesta ja sen osuus sähkön kulutuksesta jäi 2 %:iin. Maakaasulla tuotetulla sähköllä katettiin 0,8 % sähkön kulutuksesta. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä laski 28 %.

Ennakkotietojen mukaan sähkön kulutus laski eniten teollisuudessa ja rakentamisessa, yhteensä 7 % edellisvuodesta. Palveluiden ja julkisen sektorin kulutus laski lähes 3 %. Koti- ja maataloussektorin kulutus laski lähes 1 % vuonna 2023.

Sähkön nettotuonti kattoi vain 2 % Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Tämä on poikkeuksellisen pieni osuus: jo reilun 10 vuoden ajan nettotuonnin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on ollut luokkaa 15–24 %. Sähkön nettotuonti lasketaan vähentämällä vienti tuonnista. Sähkön suurimpana nettotuojana jatkoi Ruotsi. Vuoden 2023 aikana Venäjältä ei tuotu Suomeen sähköä. Ruotsista ja Norjastakin tuodun sähkön määrät laskivat huomattavasti: nettotuonti Ruotsista laski 45 % ja Norjasta 14 %. Sähkön nettovienti Suomesta Viroon kasvoi lähes 3 % vuonna 2023.

Tilastokeskuksen ennakolliset tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tuottamiin sähkötilastoihin. Tietoja sähköntuotannon polttoaineista on täydennetty muiden tietolähteiden perusteella Tilastokeskuksessa.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää