Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­si­ker­to­muk­ses­sa 2023 käydään läpi Suomen ensimmäistä il­mas­to­va­li­tus­ta

02.04.2024 14:10

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den (KHO) vuo­si­ker­to­mus 2023 on val­mis­tu­nut. Vuo­si­ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan muun ohel­la vii­me vuo­den pal­jon jul­ki­suut­ta saa­neen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nin taus­to­ja ot­si­kol­la ”Il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nit – voi­ko tuo­miois­tuin toi­mia, jos po­lii­ti­kot ei­vät sitä tee?”

Vuosikertomuksessa pohditaan myös viranomaisen roolia muutoksenhakijana analysoimalla ELY-keskusten, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja Maahanmuuttoviraston muutoksenhakuja sekä niiden käsittelyä KHO:ssa. Viranhaltijoiden palvelussuhdeturvaa käsittelevässä artikkelissa näkökulmana on KHO:n oikeuskäytäntö. Vuosikertomus sisältää myös syvällisen katsauksen tuomarien ammattietiikkaan Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Vuosikertomuksessa on lisäksi viime vuoden tapaan lyhyt tilastokatsaus vuoden 2023 asiamääriin ja muihin avainlukuihin. Yksityiskohtainen laaja työtilasto on tilattavissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Vuosikertomus on luettavissa sähköisessä muodossa KHO:n internetsivustolla. Painettu versio valmistuu huhtikuun aikana ja postitetaan myöhemmin tilaajille.

Lähde: Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää