Komission ehdotus tie­tur­val­li­suus­pa­ke­tik­si: Tavoitteena nykyaikaistaa ajokortteihin liittyvää sääntelyä

06.03.2023 10:26

Euroopan komissio julkaisi 1.3.2023 ehdotuksen tieturvallisuuspaketiksi. Paketti sisältää ehdotukset ajokorttidirektiivin tarkistamisesta, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista annetun direktiivin (CBE-direktiivi) tarkistamisesta ja uudeksi direktiiviksi EU:n laajuisten ajokieltojen toimeenpanosta.

Komission tarkoituksena on nykyaikaistaa ajokortteja koskevaa sääntelyä. Samalla tehostetaan liikennesääntöjen noudattamisen rajat ylittävää valvontaa ja täytäntöönpanoa.

Ajokorttidirektiiviä koskevassa ehdotuksessa sallittaisiin 16 vuotta täyttäneelle enintään 2 500 kg painavan ja 45 km/h kulkevan ajoneuvon kuljettaminen B1-luokan ajokortilla. Kevytautoja muistuttava ehdotus on Suomen vaikuttamistavoitteiden mukainen.

Ehdotuksen mukaan 17-vuotias voisi kuljettaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja tietyt vaatimukset täyttävän henkilön seurassa. Ajokokeen läpäisyn jälkeen kaikkia uusia kuljettajia koskisi kahden vuoden koeaika.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien, enintään 4 250 kg painavien ajoneuvojen kuljettaminen B-luokan ajokortilla sallittaisiin, kun ajokortin myöntämisestä olisi kulunut kaksi vuotta.

Lisäksi ehdotetaan, että EU-ajokortit olisivat jatkossa oletusarvoisesti digitaalisia.

Komission ehdottamalla CBE-direktiivillä helpotettaisiin kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä liikennerikkomusten tutkinnassa. Esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille annettaisiin pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin.

Ehdotus ajokieltodirektiiviksi koskee EU:n laajuisia ajokieltoja. Tällaisia ajokieltoja määrättäisiin vakavimmista tieliikennerikoksista.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö tutustuu huolellisesti komission ehdotuksiin ja informoi niistä eduskuntaa. Suomi muodostaa omat kantansa komission ehdotuksiin. Sidosryhmiä kuullaan osana kannanmuodostusta.

Ehdotuksia koskevat neuvottelut alkavat keväällä 2023 EU:n ministerineuvoston maaliikennetyöryhmässä ja samanaikaisesti Euroopan parlamentissa.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää