Koirien rekisteröinnin laiminlyönnistä voi seurata koiranpitäjälle lasku

11.04.2024 07:01

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat tulleet pakollisiksi tammikuusta 2023 alkaen. Koirien rekisteröintiä valvotaan aktiivisesti. Jos koiran haltija ei ole noudattanut lainsäädäntöä, voi seurauksena olla valvontamaksu.

Koiran ilmoittamisesta vi­ran­omais­re­kis­te­riin tulee huolehtia välittömästi

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (68/2022). Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin tulee antaa tiedot koiran haltijasta, mahdollisista haltijanvaihdoksista, katoamisista ja löytymisistä sekä aikanaan myös koiran kuolemasta. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. Ensirekisteröinti ja haltijanvaihdos ovat maksullisia ilmoituksia, muut ilmoitukset rekisteriin ovat maksuttomia.

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt koiran rekisteröintimaksun hinnaksi 10 euroa sähköisen asioinnin kautta tehtynä ja 19 euroa lomakeilmoituksella. Koirien rekisteröinnin maksullisuus perustuu valtion maksuperustelakiin (150/1992).

Rekisteröinnin taustalla on tarve suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä eläinten hyvinvointia. Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin toivotaan edistävän koirien vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa.

Ostajan tulee varmistaa koiraa hankkiessaan, että koira on ilmoitettu viranomaisrekisteriin. Rekisteröimätöntä koiraa ei tule hankkia.

Koirien rekisteröintiä valvotaan – rekisteröinnin laiminlyönnistä voi seurata valvontamaksu

Koirien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista valvovat toimivaltaiset viranomaiset, joista on säädetty eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetulla lailla (1069/2021). Kuntien valvontaeläinlääkärit, muut kunnaneläinlääkärit ja aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit valvovat koirien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista esimerkiksi eläinsuojelutarkastusten, eläinkilpailujen ja -näyttelyiden yhteydessä.

Koiran haltijan tulee korjata valvonnassa havaitut epäkohdat lainsäädännön vaatimalle tasolle. Epäkohtien korjaamisesta annetaan koiran haltijalle kehotus tai määräys. Jos viranomainen joutuu tekemään ylimääräistä valvontaa tai uusintatarkastuksen annetun kehotuksen tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi, on valvonta maksullista. Kunnaneläinlääkärin suorittaman ylimääräisen valvonnan maksu on 150 euroa. Aluehallintoviraston tekemän valvonnan hinta määräytyy valvonnassa käytetyn ajan mukaan.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää