KKV: Puo­let suo­ma­lais­ten net­ti­ra­ha­pe­laa­mi­sen ra­hois­ta me­nee mui­hin kuin Veik­kauk­sen pe­lei­hin

06.06.2023 11:18

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkijat ovat selvittäneet Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella pelatun rahan määrää ja sitä, kuinka paljon peliongelmista kärsivät pelaavat rahapelejä yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella.

Veikkauksella on yksinoikeus rahapelaamisen järjestämiseen Suomessa. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen pelaamisen määrästä on esitetty useita toisistaan poikkeavia arvioita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkijat ovat laskeneet, että yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle pelattiin vuonna 2021 noin 520–590 miljoonalla eurolla. Summa vastaa noin 30 prosenttia kaikesta suomalaisten rahapelaamiseen käyttämästä rahasta ja noin 50 prosenttia nettirahapelaamiseen käyttämästä rahasta.

Ongelmallinen rahapelaaminen on yleisempää yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella

Rahapelejä pelaavat etenkin nuoret miehet. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolella pelaavat käyttävät rahapelaamiseen huomattavasti muuta väestöä enemmän rahaa. Pääasiassa järjestelmän ulkopuolelle pelaavat pelasivat jopa yli 10 000 eurolla vuodessa, kun taas vain Veikkauksen pelejä pelaavilla vastaava summa oli noin 340 euroa.

Ongelmallinen pelaaminen on selvästi yleisempää pelaajilla, jotka ovat pelanneet yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia rahapelejä. Vielä 2010-luvun alkupuolella Veikkauksen pelejä ja Veikkauksen ulkopuolisia pelejä pelattiin peliongelmista kärsivien keskuudessa suunnilleen yhtä paljon, mutta 2020-luvulle tultaessa pääasiassa Veikkauksen nettipelejä pelaavien osuus on vähentynyt selvästi.

- Tut­ki­muk­sem­me pe­rus­teel­la voim­me to­de­ta, että ra­ha­pe­lien yk­si­noi­keus­jär­jes­tel­män kyky eh­käis­tä ja vä­hen­tää pe­li­hait­to­ja on olen­nai­ses­ti hei­ken­ty­nyt. Ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si teh­tä­vien toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­sia on ar­vioi­ta­va huo­lel­li­ses­ti ja kat­ta­vas­ti, sanoo johtava asiantuntija Joel Karjalainen.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää