KKO: Säätiö ei ollut velvollinen maksamaan hallituksen jäsenten oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja 

05.06.2024 09:49

Patentti- ja rekisterihallitus oli hakemuksessaan käräjäoikeudessa vaatinut ensisijaisesti säätiön lakkauttamista ja toissijaisesti sen hallituksen jäsenten erottamista toimestaan. Säätiön hallitus oli päättänyt, että säätiö maksaa hallituksen jäsenille asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, sekä tehnyt säätiön nimissä tätä koskevan sopimuksen hallituksen jäseniä avustaneen asianajajan toimiston kanssa. 

Korkein oikeus katsoi, että säätiön sitoutumiselle maksaa hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikulut ei ollut säätiön tarkoituksen mukaista perustetta, joten säätiön hallitus oli sopimuksen tehdessään ylittänyt kelpoisuutensa. Sopimus asianajotoimiston palkkiosaatavien maksamisesta ei sitonut säätiötä. 

Kelpoisuuden ylitystä ja sopimuksen sitovuutta koskeva johtopäätös

Säätiön ja asianajotoimiston välinen sopimus siitä, että säätiö vastaa hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikuluista, on ollut säätiön tarkoituksen vastainen oikeustoimi, joka on merkinnyt myös taloudellisen edun antamista hallituksen jäsenille. Säätiön hallitus on siten ylittänyt sopimuksen tehdessään kelpoisuutensa, eikä sopimus asianajotoimiston palkkiosaatavien maksamisesta ole säätiötä sitova. Säätiö ei sen vuoksi ole velvollinen maksamaan sopimukseen perustuvia palkkiosaatavia. 

Asianajotoimisto on katsonut, että säätiö on joka tapauksessa velvollinen maksamaan kysymyksessä olevan palkkiosaatavan kauppakaaren 18 luvun 5 §:n nojalla. Säännöksen perusteella asiamiehellä on oikeus kohtuulliseen palkkaan vaivastansa sekä korvaukseen toisen asioihin oikeutta myöten menneistä kuluistaan tätä koskevasta sopimuksesta riippumatta. Korkein oikeus toteaa, että Y ei edellä todetulla tavalla ole ollut oikeudenkäynnissä säätiön asiamies, eikä säätiöllä siten tälläkään perusteella ole velvollisuutta maksaa kysymyksessä olevaa palkkiosaatavaa. 

Hovioikeuden tuomio on siten kumottava ja asianajotoimiston kanne hylättävä. 

Lue koko ratkaisu KKO:2024:35 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää