KHO: Te­ko­poh­ja­ve­si­hank­keen hakemus ve­si­ta­lous­lu­vas­ta oli hylättävä  

02.04.2024 10:31

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut pää­tök­sen va­li­tuk­siin, jot­ka kos­ki­vat Ta­va­se Oy:n te­ko­poh­ja­ve­si­hank­keel­le myön­net­tyä kah­ta ve­si­ta­lous­lu­paa Kan­ga­sal­la ja Päl­kä­neel­lä. Vaa­san hal­lin­to-oi­keus oli ai­em­min hy­län­nyt lu­pa­pää­tök­sis­tä teh­dyt va­li­tuk­set. 

Hankkeen tarkoituksena oli turvata Tampereen seutukunnan talousveden laatu ja vedensaanti normaali- ja poikkeusoloissa. Aluehallintovirasto oli käsitellyt tekopohjavesihankkeen lupahakemuksen kahdessa osassa siten, että ensin myönnettiin lupa Kangasalla toteutettavalle hankeosalle ja hieman myöhemmin Pälkäneellä toteutettavalle osalle. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen Pälkäneellä sijaitsevalle hankeosalle ei voitu myöntää lupaa. Selvitysten perusteella ei voitu varmistua siitä, että hanke ei vaikuttaisi haitallisesti Keiniänrannan Natura-alueen pohjavesioloihin ja näiden vaikutusten kautta alueen suojeltaviin luonnonarvoihin. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että luvan myöntämisen edellytyksiä koko tekopohjavesihankkeelle oli arvioitava yhtenä kokonaisuutena. Koska lupaa ei voitu myöntää Pälkäneellä sijaitsevalle hankeosalle, hakemus oli hylättävä koko tekopohjavesihankkeen osalta. 

Lue koko ratkaisu KHO:2024:47 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää