Kestävän hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Digitalisaatio on merkittävä muutosvoima sote-sektorilla

03.05.2024 14:22

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategia herätti keskustelua kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän kokouksessa. Työryhmän ministerit tunnistavat digitalisaation olevan merkittävässä roolissa kehitettäessä uusia palvelutuotannon ja jo olemassa olevan tiedon hyödyntämisen tapoja suomalaisten hyvinvoinnin tueksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategia herätti keskustelua kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän kokouksessa. Työryhmän ministerit tunnistavat digitalisaation olevan merkittävässä roolissa kehitettäessä uusia palvelutuotannon ja jo olemassa olevan tiedon hyödyntämisen tapoja suomalaisten hyvinvoinnin tueksi.

- Ennakoiva palveluntarpeen tunnistaminen ja esimerkiksi lausuntojen ja todistusten automaatio voivat tuoda suuria hyötyjä potilaille jo lähitulevaisuudessa, työryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso toteaa.

Muun muassa mainitut kokonaisuudet ovat niitä, joissa nähdään paljon kehittämismahdollisuuksia. Strategiatyössä on päästy myös konkreettisesti eteenpäin:

  • Mahdollistetaan tietoon perustuva palvelun- ja hoidontarpeen tunnistaminen. Esimerkiksi kansansairauksien hoitotaakkaa pystytään vähentämään ennaltaehkäisevästi tunnistamalla alihoidettuja henkilöitä. 
  • Selvitetään mahdollisuuksia nykyisin vaadittavien lääkärintodistusten ja -lausuntojen automatisoimiseksi siten, että tarvittavat tiedot koostettaisiin olemassa olevasta tiedosta koneellisesti.
  • Tekoälyn käyttöä edistetään, ja sen lupaavimmat käyttökohteet on jo selvitetty. Samalla lainsäädännön muutostarpeita tekoälyn turvallisen mutta viipymättömän hyödyntämisen mahdollistamiseksi on analysoitu. Seuraavassa vaiheessa ryhdytään toteuttamaan kokeiluhankkeita yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.
  • Lisäksi osana tekoälyn käytön edistämistä kootaan yhteen valtion, hyvinvointialueiden, yritysten ja järjestöjen osaajia suunnittelemaan tekoälyn hyödyntämistä ja siihen liittyvää lainsäädännön ja palvelumallien kehittämistä.

Strategian päätavoitteena on kehittää digitaalisia palveluja, jotka tukevat ihmisten kykyä ylläpitää omaa hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään itsenäisesti. Tämä vähentää tarvetta raskaammille palveluille ja keventää ammattihenkilöiden työtaakkaa sekä lisää heidän mahdollisuuksiaan tavata asiakas henkilökohtaisesti.

Kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategian tavoitteita toteutetaan hallitusohjelman mukaisen Digi-ohjelman ja muiden hankkeiden, kuten Kanta-palvelujen kehittämishankkeiden kautta. Digi-ohjelman edistymistä arvioidaan hallituskauden puolivälissä ja tavoitteiden ajantasaisuutta hallituskauden lopussa.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää