Kattotöitä tehtiin ilman pu­toa­mis­suo­jauk­sia – toi­mi­tus­joh­ta­jal­le sakkoja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta

23.04.2024 16:22

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennusalalla toimineen yhtiön toimitusjohtajan 15 päiväsakon yhteiseen sakkorangaistukseen kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjä luopui yhteisösakkovaatimuksestaan konkurssiin asetettua yhtiötä kohtaan.

Tuomio liittyy rakennusyhtiön kahdella kattotyömaalla vuonna 2021 työsuojelutarkastuksissa havaittuihin turvallisuuspuutteisiin. Toinen työmaista sijaitsi Tammelassa ja toinen Hyvinkäällä.

Tarkastuksilla oli havaittu puutteita kattotyömaiden putoamissuojauksissa. Katoille ei ollut asennettu riittäviä kaiteita tai muita putoamisen estäviä suojarakenteita, eivätkä työntekijät käyttäneet valjaita. Putoamisvaarasta johtuen työsuojeluviranomainen oli antanut työmaille väliaikaiset käyttökiellot välittömän hengen tai terveyden menettämisen vaaran vuoksi.

Tarkastuksilla havaittiin myös, että työntekijät kulkivat katolle kiinnittämättömien nojatikkaiden kautta, eli katolle ei ollut järjestetty turvallista kulkutietä. Lisäksi puutteita havaittiin henkilösuojainten käytössä sekä työolojen ja työtapojen valvonnassa. 

Toimitusjohtaja ei huolehtinut, että työnjohdolla on aikaa huolehtia tur­val­li­suu­des­ta

Syytteen mukaan työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Lisäksi työnantaja oli laiminlyönyt riittävästi selvittää ja tunnistaa työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.

Toimitusjohtaja työnantajan edustajana oli jättänyt myös huolehtimatta kattotyömaiden riittävästä resursoinnista. Toimitusjohtaja ei ollut huolehtinut siitä, että työnjohtajalla olisi ollut työmaan työnjohdossa riittävästi aikaa huolehtia kattotyömaan työturvallisuudesta. Toimitusjohtajan laiminlyönnin johdosta kattotyömailla ei ollut noudatettu työturvallisuuslain ja rakennustyöasetuksen mukaisia määräyksiä.

Rakennusyhtiön toimitusjohtaja tunnusti menetelleensä syytteen teonkuvauksessa esitetyllä tavalla. Käräjäoikeus katsoi, että asiassa esitetty kirjallinen todistelu tuki haastehakemuksen teonkuvauksia ja tuomitsi toimitusjohtajan syytteen mukaisesti.

”Jos työnantaja haluaa delegoida työturvallisuusvastuitaan organisaatiossa alaspäin esimerkiksi työnjohtajille, edellyttää vastuun siirtyminen muun muassa sitä, että työnjohtajat tietävät heille kuuluvat työturvallisuusvastuut ja ovat saaneet niihin riittävän ohjeistuksen. Lisäksi heillä on oltava aikaa huolehtia vastuistaan”, muistuttaa työsuojelun vastuualueen lakimies Petra Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 23/955.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää