Katolle varastoidut levyniput putosivat nostokorissa työs­ken­nel­lei­den päälle – sakot työnjohtajalle, vastaavalle työnjohtajalle ja yhtiölle

07.03.2024 07:07

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kattotöitä suorittaneen urakoitsijan työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen ja päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sekä vammantuottamuksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työmaan päätoteuttajana toimineen yhtiön maksamaan 10 000 euron yhteisösakon.

Tuomio liittyi Kirkkonummella 29.1.2021 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa 2 000 kilon painoiset OSB-levyniput olivat heti katolle nostamisen jälkeen osittain luisuneet katolta alas niille rakennettujen tukien pettäessä. Samanaikaisesti toisen työmaalla toimivan urakoitsijan työntekijöiden toimesta asennettiin samaan rakennukseen nostokorista julkisivun lämmöneristelevyjä.

Käräjäoikeus totesi asiassa näytetyksi, että nimenomaan työmaan viivästyksen takia työmaalla päädyttiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työskentelemään "päällekkäin". Se, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työmaalla päädyttiin tekemään päällekkäistä työtä, oli käräjäoikeuden arvion mukaan sellainen olennainen olosuhteiden muutos, joka olisi välttämättä edellyttänyt vastaavalta työnjohtajalta asemassaan rakennusasetuksen 10 §:ssä tarkoitetun suunnitelman päivittämistä ja tarkistamista siten, että päällekkäistyöhön liittyvät vaarat olisi asianmukaisesti voitu arvioida. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan päärakennuttajan vastuulla olevassa suunnitelmassa olisi pitänyt kiinnittää huomiota myös siihen, miten rakennustavaraa varastoidaan katolla.

Lisäksi levynippuja katolle nostaneen kattotyötä suorittaneen urakoitsijan työnjohtaja ei käräjäoikeuden arvion mukaan ollut riittävästi huolehtinut siitä, ettei kattotyöstä aiheutuisi vaaraa muille työmaalla työskenteleville henkilöille.

Tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mat tulee pitää ajan tasalla

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne muistuttaa, että päätoteuttajan vastuulla on tarkistaa työmaan turvallisuussuunnitelmat olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. ”Lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa putoamissuojauksen toteuttamiseen, suurten rakenteiden varastointiin ja eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallisen ajoituksen ja keston sekä niiden yhteensovittamisen järjestämiseen”, Peltorinne toteaa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 29.2.2024, R 22/4064.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää