Käsinhionta kärkisorvilla toi työnantajalle sakkoja

13.06.2024 08:38

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut mustasaarelaisen yhtiön 2 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon ja yhtiön tapaturman aikainen työnjohtaja 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Oikeudessa käsiteltävänä olleet puutteet työnantajan toiminnassa tulivat ilmi, kun työsuojeluviranomainen tutki työtapaturmaa, joka sattui yhtiön tiloissa Mustasaaressa heinäkuussa 2020. Työntekijä oli tapaturman sattumiseen johtaneessa tilanteessa ollut hiomassa työkappaletta kärkisorvilla tarkoituksenaan valmistaa työkalu, jota hän tarvitsi varsinaisen työtehtävänsä suorittamiseen. Hänen varsinainen työtehtävänsä oli hitsaamista. Hiontatilanteessa hiomapaperi kulki pyörivän työkappaleen takaa, ja työntekijä piti hiomapaperin molemmista päistä käsillään kiinni. Hiomapaperi tarttui työkappaleeseen kiinni, pyöri työkappaleen ympärille ja veti työntekijän käden mukanaan.

Työtapaturman selvityksessä kävi ilmi, että työnantajan toiminnassa oli puutteita mm. vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, työntekijöiden opetuksessa ja ohjauksessa, kärkisorvin käyttöohjeiden hankinnassa ja ajan tasalla pitämisessä sekä työolosuhteiden ja työtapojen jatkuvassa valvonnassa. Asiassa kävi myös ilmi, että työtapa, jota vahingoittunut työntekijä käytti – kärkisorvilla hiotaan siten, että hiomapaperista pidetään käsillä kiinni – oli työpaikalla yleinen, ja että työnjohtaja sen enempää kuin toimitusjohtajakaan eivät olleet tietoisia siitä, että em. työtapa on vaarallisuutensa vuoksi kielletty. Kyseistä työtapaa ei siis tästä syystä ollut työpaikalla kielletty eikä opetusta ja ohjausta työtavan vaarallisuudesta tai turvallisesta työtavasta ollut annettu. Myös työnjohtovastuun delegointi oli laiminlyöty, koska sekä työnjohtaja että toimitusjohtaja olivat tapaturman aikaan lomalla eikä sijaista ollut nimetty.

Myös käräjäoikeus katsoi, että yhtiön toiminnassa oli em. puutteet. Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei tullut ilmi, että vastaajat olisivat toimineet tahallisesti, vaan heidän laiminlyöntejään oli pidettävä huolimattomuudesta tehtyinä. Käräjäoikeus totesi kuitenkin, että työturvallisuusmääräysten laiminlyöntejä ei voinut pitää vähäisinä. Yhteisösakon arvioinnissa käräjäoikeus otti huomioon, että puutteet olivat olleet olemassa jo pidemmän aikaa (useita vuosia). Toisaalta käräjäoikeus otti yhteisösakon arvioinnissa myös huomioon, että puutteet olivat olleet olemassa pitkän aikaa jo ennen vastaajien vastuuasemiinsa päätymistä, että puutteet oli tapaturman jälkeen korjattu ja että yhtiön taloudellinen tilanne on nykyisin huono.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että sorvilla hiominen siten, että hiomapaperia pidetään käsissä, on hyvin vaarallista ja siksi kiellettyä. Vastaavanlainen työtapa on aiemmin johtanut hyvin vakaviin vammoihin ja jopa kuolemaan. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöille annetaan opetusta kyseisen työtavan kiellosta ja että työntekijöille ohjataan oikeat ja turvalliset työmenetelmät, eikä työnantajan vastuun täyttämiseksi riitä, että työnantaja luottaa työntekijöiden koulutukseen tai aiempaan kokemukseen.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 22/740. Tuomio on lainvoimainen.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää