Kansalaispulssi: Luottamus ter­vey­den­huol­toon ja koulutukseen yhä laskussa

25.03.2024 07:42

Luottamus terveydenhuoltoon on pysynyt maaliskuun Kansalaispulssi-kyselyssä laskusuunnassa ja on nyt alimmillaan 58 prosentissa, samoin luottamus koulutusjärjestelmään, joka on alimmillaan 71 prosentissa.

”Viimeisimmät muutokset luottamuksessa terveydenhuoltoon ja koulutusjärjestelmään eivät ole kovinkaan suuria, mutta huolta herättää pidempiaikainen trendi. Vielä kaksi vuotta sitten kansalaisten luottamus oli hyvin vahvaa, mutta sen jälkeen suunta on ollut selvästi alaspäin”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Myös kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on jatkanut laskuaan maaliskuun Kansalaispulssi-kyselyssä. Vielä vuosi sitten 77 prosenttia suomalaista piti yhteiskuntaa vähintään melko oikeudenmukaisena, nyt vastaava osuus on 56 prosenttia. Helmikuun luku oli 63 prosenttia. Kansalaispulssi-kyselyitä on toteutettu kuukausittain huhtikuusta 2020 alkaen.

Pienituloisista alle puolet kokee yhteiskunnan oi­keu­den­mu­kai­sek­si

Pienituloisista vain 45 prosenttia kokee yhteiskunnan ainakin melko oikeudenmukaiseksi, ja naisista harvempi kuin miehistä. Ikäryhmistä 60–74-vuotiaat kokevat yhteiskunnan vähiten oikeudenmukaiseksi.

”Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut kuluneen vuoden aikana selvästi kaikissa vastaajaryhmissä, mutta kaikista suurinta lasku on ollut pienituloisilla, joista enää alle puolet kokee yhteiskunnan oikeudenmukaisena”, Jyrkiäinen sanoo.

Myös pidempään laskusuunnassa ollut luottamus tulevaisuuteen on laskenut toistaiseksi alimmalle tasolleen maaliskuun Kansalaispulssi-kyselyssä. Nyt 68 prosenttia suhtautuu tulevaisuuteen ainakin melko luottavaisesti. Vuosi sitten lukema oli 77.

Alimmalle tasolleen mittausten aikana ovat painuneet niin ikään luottamus hallitukseen sekä luottamus poliittisiin puolueisiin. Hallitukseen luottaa nyt ainakin melko paljon 38 prosenttia ja poliittisiin puolueisiin 28.

Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kansalaispulssi-kyselyn 54. kierros on tehty 13.–18.3.2024. Kyselyaineisto kerättiin 15–74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston keräsi Tilastokeskus.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää