Kansainvälisen muovisopimuksen neuvottelut tärkeässä vaiheessa 23.–29.4. Ottawassa

19.04.2024 15:13

YK-maiden väliset neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta jatkuvat 23.–29.4.2024 Ottawassa Kanadassa. Suomen pääneuvottelija Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä odottaa neuvotteluista haastavia.

”Sopu sopimuksen sisällöstä pitäisi saavuttaa tämän vuoden loppuun mennessä, sillä sopimus on tarkoitus hyväksyä keväällä 2025. Ottawassa maiden täytyy onnistua yhteensovittamaan ristiriitaisia näkemyksiään”, sanoo Suomen pääneuvottelija Tuulia Toikka.

YK:n ympäristökokous (UNEA) perusti vuonna 2022 hallitustenvälisen neuvottelukomitean kansainvälisen muovisopimuksen neuvottelemiseksi. Neuvottelukomitean tulisi laatia oikeudellisesti sitova sopimus, joka kattaa muovin koko elinkaaren ja muovin aiheuttaman pilaantumisen kaikkialla ympäristössä, mukaan lukien meriympäristössä. 

Muovisopimuksen neuvottelukomitea kokoontuu neljänteen kokoukseensa tilanteessa, jossa neuvottelut sopimuksen sisällöistä ovat edenneet aiottua hitaammin. Mailla on yhä laajasti eroavia näkemyksiä muun muassa siitä, millaisia rajoituksia ja toimia kohdistettaisiin muovin tuotantoon sekä muovituotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvistä toimista löytyy enemmän yhteisymmärrystä. 

Osa maista vastustaa muovin tuotannon vähentämistavoitteen asettamista. Osa maista ei myöskään halua sisällyttää sopimukseen tuotantosektorille suunnattuja toimia, kuten vaatimusta kierrätetyn muovin käyttövelvoitteesta muovituotteiden valmistuksessa. EU kannattaa muovin tuotannon ja kulutuksen hillitsemistä globaalilla tasolla, jotta puutteellista kierrätystä ja jätehuoltoa voidaan kehittää sellaiselle tasolle, ettei muovipäästöjä ympäristöön tapahdu. Lisäksi EU kannattaa sopimukseen sitovia velvoitteita muun muassa ongelmallisten ja tarpeettomien muovituotteiden rajoittamiselle. EU tukee myös ehdotuksia muovituotteiden jätehuollon, lajittelun ja kierrätyksen kehittämiseksi sekä yhteisten kestävän tuotesuunnittelun kriteereiden laatimista.  

Neuvotteluiden pohjana Ottawassa toimii jäsenmaiden edellisillä neuvottelukierroksilla työstämä, laajasti osapuolien näkemykset sisältävä sopimustekstiluonnos. Luonnos kattaa EU:n toivomalla tavalla muovin ja muovituotteiden kaikki elinkaaren vaiheet, kuten tuotannon, kulutuksen, kierrätyksen, päästöt ja jätehuollon. Lisäksi tekstiluonnos sisältää ehdotukset uuden muovisopimuksen hallinnollisista järjestelyistä sekä sopimuksen rahoituksesta ja toimeenpanon tuen keinoista. Ottawan neuvotteluissa pyritään karsimaan laajaa sopimusluonnostekstiä ja työstämään sitä mahdollisimman pitkälle. Paineet yhteisymmärryksen löytämiseen kasvavat, sillä Ottawan kokouksen jälkeen jäljellä on enää yksi neuvottelukierros Etelä-Korean Busanissa marraskuussa 2024.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää