Kansainvälinen adoptioselvitys on valmistunut

14.11.2022 16:20

Kansainvälinen adoptioselvitys kokoaa yhteen ajankohtaista keskustelua ja neljässä eurooppalaisessa maassa tehtyjä kartoituksia kansainvälisistä adoptioista.

Adoptioselvityksessä käydään läpi Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Sveitsin tekemää ja tekeillä olevaa kartoitustyötä aiheeseen liittyen. Maat ovat valikoituneet mukaan siitä syystä, että niissä on viime vuosina tehty kansainvälistä adoptiotoimintaa koskevia kartoituksia.

Selvityksessä käydään kattavasti läpi kunkin neljän maan kartoitusten tekemiseen johtaneet syyt, kohdemaat sekä toimenpiteet, joihin kartoitukset ovat eri maissa johtaneet.  

Selvitys perustuu eri maiden raporttien ja kartoitusten lisäksi adoptiota koskevaan kirjallisuuteen sekä kansalliseen ja kansainväliseen säädösmateriaaliin. Aiheen taustoittamiseksi on tavattu Suomen keskusviranomaistehtäviä hoitavien adoptiolautakunnan ja oikeusministeriön sekä kansainvälistä adoptiopalvelua tarjoavien Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n edustajia. 

Suomessa keskustelu adoptioista jatkuu

Keskustelua kansainvälisistä adoptioista käydään myös Suomessa. Nyt julkaistulla selvityksellä on tarkoitus tuoda lisätietoa ja selkeyttä tämän keskustelun tueksi.

Selvityksessä tarkasteltujen maiden kansainvälinen adoptiohistoria on monin tavoin erilainen kuin Suomella, ja adoptiomäärät Suomea huomattavasti suuremmat. Suomesta tuli kansainvälisten adoptioiden vastaanottajamaa myöhemmin kuin tarkastelluista maista, minkä seurauksena laajamittainen adoptiotoiminta on Suomessa ollut aina säänneltyä. 

Kansainvälisiä adoptioita koskeva selvitys on tehty osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa, yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja lapsistrategian kanssa. Selvityksen on tehnyt OTM Reetta Peltonen.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää