Jukka-Pekka Tyni jatkaa Ahvenanmaan työriitojen sovittelijana

08.02.2024 15:10

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Jukka-Pekka Tyni on nimitetty Ahvenanmaan sivutoimiseksi sovittelijaksi uudelle kolmivuotiskaudelle 16.2.2024 alkaen. Valtioneuvosto teki päätöksen 8.2.2024 pidetyssä istunnossaan.

Jukka-Pekka Tyni on toiminut tehtävässä 16.2.2018 lähtien. Ahvenanmaan työmarkkinaosapuolet tukivat yksimielisesti Tynin jatkokautta.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Yhden sovittelijan vakituisena sijoituspaikkana on Ahvenanmaa.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain (laki työriitojen sovittelusta, 420/1962) mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää