Juha Martelius nimitettiin suojelupoliisin päälliköksi

14.03.2024 15:32

Valtioneuvosto on nimittänyt valtiotieteiden tohtori Juha Marteliuksen suojelupoliisin päälliköksi viiden vuoden määräajaksi 1.4.2024–31.3.2029.

Valtiotieteiden tohtori Juha Marteliuksella on pitkäaikaista johtamiskokemusta puolustusministeriöstä, eduskunnasta ja suojelupoliisista. Hänen vahvuutenaan on monipuolisen kokemuksensa kautta tuleva, suojelupoliisin toimintaan liittyvä laaja-alainen yhteiskunnallinen ja kansainvälinen tarkastelunäkökulma. Martelius on toiminut pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella sisäministeri Mari Rantasen ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin valtiosihteerinä.

"Suojelupoliisin merkitys korostuu entisestään turvallisuusympäristön epävakauden myötä. On hienoa päästä työskentelemään suojelupoliisin osaavien asiantuntijoiden kanssa," toteaa Martelius.

Suojelupoliisin päällikkö johtaa suojelupoliisin toimintaa ja huolehtii viraston yleisistä toimintaedellytyksistä. Päällikkö sopii sisäministeriön kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa toimintastrategian ja toiminnan painopistealueet. Hän myös vastaa toiminnallisesti tärkeistä kehittämishankkeista, kansainvälisestä yhteydenpidosta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia siviilitiedustelumenetelmiä käyttäen tietoa Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista ilmiöistä sekä havaita, estää ja paljastaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta uhkaavia hankkeita. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää