Johanna Moisio pääsihteeriksi valtioneuvoston kansliaan

22.02.2024 15:57

Valtioneuvosto nimitti 22.2.2024 hallintotieteiden tohtori Johanna Moision valtioneuvoston kanslian pääsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2024–31.12.2027.

Tehtävä on valtioneuvoston kanslian yhteinen, ja se on sijoitettu strategiaosastolle yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikköön. Pääsihteeri on tarkoitus määrätä erikseen tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristöön neuvoston toimikauden ajaksi.

Hallintotieteiden tohtori Johanna Moisio työskentelee tällä hetkellä toiminnanjohtajana Tieteentekijöiden liitossa. Lisäksi Moisiolla on ollut useita tehtäviä Akavassa muun muassa Akavan ja JUKOn hallituksissa, Akavan innovaatio- ja kasvutoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2022 lukien sekä yliopistosektorin liittojen neuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2018–2021. Tätä ennen Moisio on työskennellyt korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tehtävissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Moisio on väitellyt Tampereen yliopistossa korkeakoulupolitiikasta.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin puheenjohtama ja valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtioneuvoston asettama toimielin. Neuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa, tehdä aloitteita toimintaympäristön strategiavalinnoiksi, seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä edistää tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alan maakuvaa. Lisäksi neuvoston tehtävänä on sovittaa yhteen ja seurata valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta annetun lain (1092/2022) toimeenpanoa ja laissa säädetyn monivuotisen rahoituksen suunnitelman valmistelua ja toimeenpanoa sekä laatia tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevia aloitteita ja suosituksia sekä ehdotuksia tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta.

Neuvoston työtä tukemaan asetetaan päätoiminen sihteeristö, johon kuuluu pääsihteeri ja kolme asiantuntijaa. Pääsihteerin tehtävänä on johtaa tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristön toimintaa. Pääsihteeri vastaa neuvoston työskentelyn suunnittelusta ja järjestämisestä sekä yhteydenpidosta neuvoston puheenjohtajana toimivan pääministerin ja neuvoston jäsenten kanssa.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää