Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomariksi Anu Koivuluoma

19.04.2024 17:07

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on ni­mit­tä­nyt pääl­lik­kö Anu Koi­vu­luo­man Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si seit­se­män vuo­den mää­rä­ajak­si 1.5.2024 al­kaen.

Varatuomari, oikeustieteen maisteri Anu Koivuluoma on tuomioistuimien tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava päällikkö Tuomioistuinvirastossa. Aikaisemmin hän toiminut ylitarkastajana ja erityisasiantuntijana oikeusministeriössä sekä hallinto-oikeustuomarina, esittelijänä ja hallintopäällikön sijaisena Itä-Suomen (ja Kuopion) hallinto-oikeudessa.

Koivuluoma on toiminut sivutoimisesti tuomarinvalintalautakunnan esittelijänä ja koulutustehtävissä. Hänellä on julkaisutoimintaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Kuopiossa. Sen tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Hallinto-oikeus on kaksikielinen.

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa työskentelee noin 90 henkilöä. Tuomareita hallinto-oikeudessa on noin 50.

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2022 yhteensä 2 735 asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin 2 711 asiaa. Suurin pääasiaryhmä oli sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat ja toiseksi suurin ulkomaalaisasiat. Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin neljä kuukautta saapumispäivästä laskettuna.

Lähde: Tuomioistuinlaitoksen tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää