In­ves­toin­ti­nyrk­ki vauhdittamaan kansallisesti merkittäviä in­ves­toin­ti­hank­kei­ta

04.06.2024 10:57

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmä keskusteli kokouksessaan 4.6.2024 merkittävien investointien edistämisen toimintamallista eli ns. investointinyrkistä, joka koordinoi merkittävien kotimaisten ja kansainvälisten investointihankkeiden edistämiseen liittyvää työtä. Investointinyrkki keskustelee tarpeen mukaan myös muiden hallinnonalojen kanssa yksittäisten investointihankkeiden edistämisen mahdollisuuksista. Se myös ylläpitää investointien tilannekuvaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa uuden toimintamallin toimeenpanosta. Siihen kutsutaan TEM:n asiantuntijoiden lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön avainvirkamiehet. Investointinyrkki on ennen kaikkea toimintamalli, jonka mukaisesti vastuuministeriöiden nimeämät virkamiehet toimivat. Uusi toimintamalli ei tarkoita uusia rakenteita vaan yhteistyön ja tiedonvaihdon tehostamista sekä roolien ja vetovastuun selkeyttämistä. 

Ulkomaisten investointien edistämisen ja houkuttelun operatiivinen toteutus on edelleen Business Finlandin vastuulla. Myös alueellisissa kehitysyhtiöissä ja kunnissa on tietoa mahdollisista investoinneista sekä aktiivista investointien houkuttelutyötä. 

Ministeriöön kontaktipiste suurille ja strategisille investoinneille

Business Finlandin ohella myös työ- ja elinkeinoministeriöön perustetaan kontaktipiste suurille ja strategisille investoinneille. Alueita kannustetaan kehittämään alueellista investointien edistämisen koordinaatiota ja tuottamaan mm. tarvittavaa ennakointitietoa investoinneista alueilla, mikä tukisi kansallisen investointinyrkin työtä.

Vuonna 2022 Suomeen suuntautuneiden ulkomaisten suorien sijoitusten kanta oli 29 prosenttia BKT:sta, mikä on huomattavasti alle muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden 48 prosentin keskiarvon. Kilpailu kansainvälisistä investoinneista on erittäin kovaa, ja useimmat verrokkimaat panostavat merkittävästi kansainvälisten investointien houkutteluun ja hyödyntävät yritystukia Suomea laajemmin. 

Investointinyrkin perustamisesta sovittiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa osana Suomen investointiympäristön houkuttelevuuden vahvistamista.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää