IEA:n maa­tut­kin­ta­vie­rai­lu Suomen ener­gia­po­li­tii­kas­ta päätökseen

27.10.2022 09:53

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n asiantuntijaryhmän viikon mittainen vierailu Suomessa päättyi 24.10.2022. Ryhmä arvioi toteutettua energiapolitiikkaa ja tulevaisuuden näkymiä. Maatutkinnan temaattinen painotus kohdistuu tällä kertaa sähköistymiseen, puhtaan energian tuotantoon ja vedyn käytön edistämiseen. IEA:n lopullinen raportti julkaistaan keväällä 2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön organisoiman vierailun aikana arviointiryhmä tapasi eri ministeriöiden, energia-alan keskeisten toimijoiden, toiminnanharjoittajien sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

”Ryhmä on käynyt läpi valtavan määrän tietoa ja keskustellut noin sadan asiantuntijan kanssa. Haluan kiittää tutkintaryhmää erittäin ajankohtaisten teemojen huolellisesta käsittelystä. Samaan aikaan kun huolehdimme energian saannin varmuudesta, meidän on panostettava johdonmukaisesti ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. Olen varma, että tuleva raportti auttaa meitä kestävän energiapolitiikan kehittämisessä”, arvioi ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

Arviointiryhmän alustavien suositusten mukaan Suomen tulee laatia valmiussuunnitelma vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi siltä varalta, että LULUCF-sektorin hiilinielutavoitteet eivät toteudu odotetussa laajuudessa. Suomen tulee myös varmistaa, että energian hintasokkien vuoksi toteutetut tilapäiset toimenpiteet eivät heikennä pitkän aikavälin puhtaan energian päätösten ja investointien vaikutuksia.

Ryhmä suosittaa myös, että Suomi varmistaa, että keskeisillä ministeriöillä, virastoilla ja muilla julkisyhteisöillä on riittävät resurssit nopeaan lainsäädännön kehittämiseen, uudistusten toteuttamiseen sekä puhtaan energian hankkeiden ja tuki-infrastruktuurin nopeutetun ja yksinkertaistetun luvituksen helpottamiseksi.

Suosituksiin kuuluu myös sen varmistaminen, että Suomessa on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa kunnianhimoisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen. Myös kansallisten, alueellisten ja kuntien välistä energia- ja ilmastosuunnittelun yhteistyötä tulisi vahvistaa.

”Ryhmä on kiitollinen suomalaisten tarjoamasta avusta ja hyvästä yhteistyöstä, jotka tukivat arviointia. Suomalaisten toimijoiden vieraanvaraisuus, avoimuus ja halu jakaa tietoa teki vierailusta erittäin informatiivisen, tuottavan ja nautinnollisen”, totesi arviointiryhmän irlantilainen johtaja Robert McGuinness.

IEA:n maatutkinta on vertaisarviointi, jossa Suomea arvioivaan 12 asiantuntijan ryhmään kuuluu jäseniä IEA:n sihteeristöstä, OECD:n ydinenergiajärjestöstä NEA:sta, Euroopan komissiosta, sekä Australiasta, Hollannista Irlannista, Kanadasta, Tanskasta, Turkista ja Virosta.

Vierailun jälkeen IEA:n sihteeristö laatii yhdessä arviointiryhmän kanssa kirjallisen maatutkintaraportin. Lopullinen raportti julkaistaan vuoden 2023 keväällä. Siinä esitetään arviot Suomen energiapolitiikan tilasta ja annetaan suosituksia tarvittavista uusista politiikkatoimista.

Suomen edelliset IEA-maatutkinnat on julkaistu vuosina 2018, 2013 ja 2008. Niissä on saanut tunnustusta Suomen politiikkavalinnoista ja käytössä olevan energiapaletin monimuotoisuudesta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää