Hy­vin­voin­tia­luei­den on huolehdittava sote-henkilöstönsä täy­den­nys­kou­lu­tuk­ses­ta

25.03.2024 07:37

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua. Asetus tulee voimaan 1.4.2024. Asetus sisältää säännökset täydennyskoulutuksen laadun edellytyksistä, täydennyskoulutuksen määrästä sekä täydennyskoulutuksen arvioinnista ja seurannasta. 

Hyvinvointialueiden on seurattava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönsä – mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja – ammatillista kehittymistä ja huolehdittava siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen.

Riittävä täydennyskoulutus auttaa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Täydennyskoulutus tukee myös sote-henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä sekä työssä jaksamista.

Asetus (57/2024) liittyy käynnissä olevaan Hyvän työn ohjelmaan, jolla halutaan varmistaa alan henkilöstön riittävyys ja saatavuus.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää