Hy­vin­voin­tia­luei­den omavalvonta toimii vaihtelevasti

21.02.2024 10:30

Hyvinvointialueiden omavalvonnan laadussa ja kattavuudessa on vaihtelua. Myös omavalvonnan organisoituminen ja resurssit vaihtelevat suuresti. Hyvinvointialueet eivät omavalvonnallaan täysin pysty turvaamaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja riittävyyttä. Lain mukaan hyvinvointialueet vastaavat kaikkien ostopalveluna hankkimiensa ja itse tuottamiensa palvelujen valvonnasta.

Usealla hyvinvointialueella toiminnan yhtenäistäminen on kesken, mikä on vaikeuttanut omavalvonnan toteuttamista. Myös valvontaprosessit ovat keskeneräisiä. Omavalvontaa vaikeuttaa lisäksi se, että käytössä on useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Lakisääteiset omavalvontaohjelmat hyvinvointialueilla on kuitenkin jo laadittu, ja omavalvontaohjelman osana laissa erikseen säädettyjen omavalvontasuunnitelmien laatiminen on aloitettu.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi palveluissa hyvinvointialueet suunnittelevat laajasti digi- ja etäpalveluiden hyödyntämistä ja varhaisen tuen vahvistamista. Henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi suunnitteilla oli palkkauksen kehittämistä ja ostopalvelujen käyttöä sekä muutoksia esimerkiksi toiminta-alueisiin, tehtävien kohdentamiseen ja johtamiseen.

Val­von­ta­vi­ran­omai­set jatkavat omavalvonnan varmistamista

Omavalvonnan toteutumista arvioitiin vuoden 2023 aikana aluehallintovirastojen ja Valviran tekemillä ohjaus- ja arviointikäynneillä hyvinvointialueille, HUS-yhtymään ja Helsingin kaupungille. Käynnit olivat osa valvontaviranomaisten suunnitelmallista valvontaa. Niiden tavoitteena oli edistää hyvinvointialueiden omavalvonnan onnistumista ja varmistaa omavalvonnan toteutuminen. Käyntien aikana tarkasteltiin erityisesti lastensuojelua, neuvola-asetuksen toimeenpanoa, lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa, hoitoon pääsyä sekä kotihoitoa.

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkavat hyvinvointialueiden tukemista omavalvonnan kehittämisessä ja palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistamisessa.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää