Hy­vin­voin­tia­luei­den ohjaukseen tarvittavan tiedon koordinointia vahvistetaan

14.03.2024 15:35

Hyvinvointialueiden kyky johtaa tuloksellisesti palvelujensa järjestämistä paranee, kun käytettävissä olevan tiedon koordinointia, yhdistämistä ja analysointia tehostetaan. Valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön perustama koordinaatioryhmä kehittää tätä tarvittavaa tietopohjaa ja auttaa tiedon yhdistämisessä.

Hyvinvointialueiden ohjauksen tueksi tarvitaan taloustietojen lisäksi tietoa väestön hyvinvoinnista ja palvelutarpeista, palveluiden määrästä ja laadusta sekä henkilöstöstä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hyvinvointialueiden ohjauksen koordinaatio kuuluu jatkossa valtiovarainministeriölle. Järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi hyvinvointialueiden vaikuttavuuden, palvelujen saatavuuden sekä kustannustehokkuuden tietopohjaa, tiedon saatavuutta ja avoimuutta sekä vertailtavuutta kehitetään osana hyvinvointialueiden ohjausta. 

Yk­sik­kö­kus­tan­nus­ten avoimuus edistää parhaiden toimintamallien leviämistä

Yksikkökustannusten avoimuudella edistetään sitä, että kustannusvaikuttavuudeltaan parhaat toimintamallit tulevat käyttöön kaikilla alueilla. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannukset julkaistaan asteittain valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti vuodesta 2025 alkaen. Tämä työ hankkeistetaan erikseen, ja tuon hankkeen ohjauksesta vastaa nyt asetettu koordinaatioryhmä. 

Koor­di­naa­tio­ryh­mä kehittää yhteistä tietopohjaa, jotta eri tahojen monissa eri järjestelmissä tuottamasta tiedosta saadaan yh­teis­mi­tal­lis­ta ja vertailtavaa

Tällä hetkellä ohjaustietoa tuottavat monet eri organisaatiot ja kehitystyö on hyvin eritasoista eri puolilla hallintoa. Ohjaustiedon kehittämisen koordinoimiseksi asetetun valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toiminnan ja talouden yhteistä tietopohjaa kehittävän työryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2026 loppuun.

Toiminnan ja talouden yhteinen tietopohja hyvinvointialueiden ohjauksen tueksi -koordinaatioryhmässä on mukana asiantuntijana myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustaja. Ryhmän työssä hyödynnetään kaikkea jo aiemmin valmisteltua. Ryhmä tekee tiiviisti yhteistyötä muiden ohjelmien kuten STM:n kansallisen palvelureformin ja Hyvän työn ohjelman kanssa.

Koordinaatioryhmän työ keskittyy ohjauksessa tarvittaviin tietoihin. Koordinaatioryhmän keskeiset tehtävät ovat toiminnan ja talouden tietopohjan kehittämistyön koordinoinnin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkökustannusten laskentaperusteiden määrittelyn ja julkaisun ohjaus. Myös henkilöstöresurssin hallintaan liittyvät tiedot sekä hyvinvointialueiden ajantasaisen tilannekuvaseurannan koordinointi, mm. vaikuttavuustiedon osalta, kuuluvat ryhmän tehtäviin. Tehtävänä on myös hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämistyön tukeminen sekä valvontatiedon yhdistäminen ohjauksen tietopohjaan.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää