Huu­mausai­ne­tes­tauk­ses­ta työelämässä uusi ohje

20.05.2024 14:59

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut päivitetyn ohjeen huumausainetestauksesta työelämässä. Ohje sisältää tarkennuksia ja täydennyksiä, ja siinä on huomioitu edellisen ohjeen jälkeen tehdyt lainsäädäntömuutokset. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuollon ammattilaisille, mutta siitä voi olla hyötyä myös työnantajille, työntekijöille ja työnhakijoille.

Ohjeessa kuvataan hyvät menettelytavat huumausainetestaukseen työelämässä. Ohjeen tarkoitus on varmistaa, että testaus suoritetaan säädösten mukaisesti testattavien perusoikeuksia kunnioittaen. Ohjeella pyritään myös antamaan kattava kokonaiskuva huumeainetestausprosessista ja sitä koskevasta lainsäädännöstä. 

Keskeiset muutokset

Kun huumausainetesti tehdään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) perusteella, on testistä annettavassa todistuksessa oltava selvitys siitä, onko työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt. Työ- ja toimintakyvyn arviointia testauksen yhteydessä ja testausprosessin eri vaiheissa on ohjeistettu. Ohjeeseen on lisätty uutena myös alaluku veri- ja virtsanäytteiden soveltumisesta eri tilanteissa tehtäviin huumetesteihin. 

Ohjeistusta huumetestiä koskevan todistuksen luovuttamisesta on täsmennetty. Todistus luovutetaan lähtökohtaisesti työntekijälle. Testitulosten ja henkilötietojen huolellista käsittelyä korostetaan aiempaa vahvemmin. 

Uudessa ohjeessa korostetaan aiempaa selkeämmin terveydenhuollon ammattilaisen harkintavaltaa huumausainetestin terveystarkastukseen sisällyttämisen tarpeesta. Huumausainetestaukseen liittyvien potilastietojen kirjaamisesta ja säilyttämisestä on lisätty kokonaan uusi luku, jossa huomioidaan tuoreen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023) säännökset.   

Ohje on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ohjetta on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä Työterveyslaitoksesta. Valmistelun yhteydessä on kuultu muun muassa tietosuojavaltuutetun toimistoa ja työterveyshuollon neuvottelukuntaa. 

Ohje korvaa vuonna 2006 julkaistun samannimisen ohjeen.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää