Harmaan talouden ja ta­lous­ri­kol­li­suu­den torjunnan strategian ja toi­men­pi­deoh­jel­man päivittäminen käynnistyy

22.03.2024 07:54

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman päivitys käynnistyy työministeri Arto Satosen johdolla ja työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Valtioneuvosto päätti asiasta yleisistunnossaan 21.3.2024.

Valtioneuvosto käsitteli istunnossaan nykyisen ja edellisten hallitusten valtioneuvoston yleisistunnossa päättämien ohjausasiakirjojen päättymisestä tai jatkumisesta. Valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiasta ja toimenpideohjelmasta päätettiin jatkaa, kunnes päivitetty periaatepäätös on hyväksytty. 

Valmistelu tehdään poikkihallinnollisesti yhdessä eri ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajien kanssa. Ministeriöistä ovat tiiviisti mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ainakin sisäministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja oikeusministeriö. 

Toimenpideohjelman päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Työssä hyödynnetään aikaisempaa strategiaa ja toimenpideohjelmaa.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää