Hankintalain muutosten valmistelu käyntiin

07.03.2024 12:29

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on ryhtynyt valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia, jotka perustuvat hallitusohjelman kirjauksiin. Työryhmän toimikausi jatkuu marraskuun 2024 loppuun asti. Tavoitteena on, että hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi annettaisiin eduskunnalle jo vuoden 2025 kevätistuntokaudella.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus muutoksista lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Samalla työryhmä tekee muutosehdotukset myös erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016). Tarvittaessa työryhmä tekee ehdotukset myös julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) muuttamiseksi.

Valmistelun aikana työryhmä kuulee ja osallistaa sidosryhmiä monipuolisesti ja eri tavoin.

Hallitus tavoittelee kus­tan­nus­sääs­tö­jä julkisten hankintojen tehostamisesta

Hallitusohjelmassa hankinnat ja myös hankintalaki ovat vahvasti esillä eri politiikkatavoitteiden näkökulmasta. Hallitus haluaa edistää markkinoiden toimivuutta, lisätä kilpailua ja kilpailuneutraliteettia sekä lisätä huoltovarmuutta.

Hallitus tavoittelee julkisten hankintojen tehostamisella merkittäviä kustannussäästöjä keskipitkällä aikavälillä. Tavoite on lisätä yritysten edellytyksiä osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty sidosyksiköitä koskevaan sääntelyyn. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää