Hankinta-Suomen kus­tan­nusar­vio­työ­ka­lu auttaa tekemään parempia hankintoja

11.06.2024 17:27

Kesäkuussa 2024 julkaistu Hankinta-Suomen kustannusarviotyökalu ohjaa hankintayksiköitä vertailemaan eri hankintamalleja, arvioimaan hankintamallin soveltuvuutta ja ennakoimaan kustannuksia. Työkalu perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hankintayksiköiden tulee tehdä analyysi kaikista yli 10 miljoonan euron hankinnoista. 

Hankinta-Suomen kustannusarviotyökalu on tarkoitettu kaikille hankintalain mukaisissa hankintayksiköissä työskenteleville. Työkalu ohjaa arvioimaan muun muassa tulevien tarjousten määriä, sopimuskautta ja kokonaiskustannuksia. Se auttaa asiantuntijoita ja organisaatioita löytämään parhaan mahdollisen mallin hankinnan järjestämiseksi.

Kustannusarviotyökalu auttaa

  • hankinnan valmistelijoita pohtimaan erilaisia hankintamalleja ja niihin liittyviä kustannuksia
  • hankintayksikköä luomaan yhteenvedon valitun hankintamallin soveltuvuudesta
  • päättäjiä varmistumaan siitä, että valittu hankintamalli on analysoitu ja kustannuksia on arvioitu velvoitteen mukaisesti.

Lopputuloksena työkalu tuottaa yhteenvedon hankintamallien välisistä eroista ja niiden kustannuksista. Työkalun kysymyksiin vastaamalla käyttäjä saa tietoa, joka auttaa ymmärtämään hankintamallien välisiä eroja. Näin ollen organisaatio pystyy valitsemaan hankintaan ja sen tarpeisiin sopivimman hankintamallin tietoon perustuen.

Suosituksena on, että analyysi toteutetaan kaikista euromääräisesti ja strategiselta painoarvoltaan merkittävistä hankinnoista. Työkalusta saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun sen käyttö aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hankintaprosessia. 

Työkalua kehitetään käyttäjien tarpeiden pohjalta

Kustannusarviotyökalu löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta. Se on toteutettu osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa yhteistyössä pilottivirastojen kanssa vuosien 2023–2024 aikana ja sitä kehitetään jatkossa saadun palautteen perusteella. 

Valtiokonttori järjestää syksyllä webinaareja käyttöönoton tueksi. Ajankohdat löytyvät Hankinta-Suomen ja Valtiokonttorin verkkosivuilta sekä uutiskirjeistä. Webinaarit on suunnattu julkisten hankintojen parissa työskenteleville, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää