Hallitus valmistelee muutoksia palkkatuen myöntämiseen kunnille ja kuntayhtymille

04.06.2024 15:43

Valmisteltavilla muutoksilla palkkatukea kohdennettaisiin pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti erityisesti yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Samalla tehtäisiin valmiuslakiin työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyviä muutoksia. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle viikon 24 lopulla.

Kunnille ja kuntayhtymille myönnettäisiin palkkatukea jatkossa vain tietyissä tapauksissa. Palkkatukea myönnettäisiin esimerkiksi alentuneesti työkykyisistä henkilöistä tai yli 60-vuotiaista pitkään työttömänä olleista henkilöistä. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys, jossa on esitetty muutoksia työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon kertymiseen palkkatuetussa työssä. Näiden ryhmien osalta on esitetty, että palkkatuettu työ kerryttäisi myös jatkossa työssäoloehtoa tietyiltä osin, koska palkkatuen tarkoituksena on edistää heidän mahdollisuuksiaan saada työtä ja osallistua työelämään.

Muiden kohderyhmien osalta palkkatuella tuetun työn tavoitteena on edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille parantamalla hänen ammatillista osaamistaan. Useissa palkkatuen vaikuttavuutta arvioineissa tutkimuksissa on havaittu, että yksityisen sektorin työnantajalle myönnetyllä palkkatuella on positiivisia vaikutuksia työllistetyn työssäoloon ja tuloihin palkkatukijakson jälkeen, mutta kuntasektorille työllistettyjen osalta vastaavia vaikutuksia ei ole havaittu. Muutoksella kohdennettaisiin palkkatukea tilanteisiin, joilla on havaittu positiivisia työllisyysvaikutuksia. Samalla vähennettäisiin niitä tilanteita, joissa työvoimaviranomaisen tehtävää hoitava kunta myöntäisi itselleen palkkatukea.

Muutoksen myötä palkkatuen myöntäminen vähentyisi arviolta noin 37 miljoonalla eurolla vuodessa. Vaikutukset kasvaisivat asteittain ja vaikutukset olisivat lähes täysimääräisiä vuodesta 2026 alkaen.

Valmiuslakiin tehtäisiin työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirrosta johtuvat viranomaisten tehtäviä ja työvelvollisuusrekisteriä koskevat muutokset.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää