Hallitus tehostaa nuoriso- ja jen­gi­ri­kol­li­suu­den torjuntaa

26.04.2024 08:40

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen poikkihallinnollisesta toimenpideohjelmasta, jolla ehkäistään ja torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuutta. Ohjelma sisältää toimia nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi, rikoskierteen katkaisemiseksi, rikosten selvittämiseksi, rikosvastuun toteuttamiseksi ja rangaistusten kiristämiseksi. Toimenpiteitä on yhteensä 43.

- Hallitus tunnistaa nuorten väkivallan lisääntymisen ja katujengit vakavaksi ongelmaksi. Ongelman ratkaisemiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Muutokseen otetaan mukaan koko yhteiskunta, lähtien kotien ja vanhempien kasvatusvastuusta sekä syrjäytymisen ja syrjinnän vastaisesta työstä aina kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan saakka, kertoo oikeusministeri Leena Meri.

Viime vuosina nuorten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden rikollisia tekoja on tullut poliisin tietoon entistä enemmän. Erityistä aihetta toimenpiteille antavat tilastoidun väkivaltarikollisuuden kasvu ja nuorten aikuisten muodostamat paikalliset katujengit. Nuorten hyvinvoinnissa ja rikollisuudessa on myös nähtävissä polarisoitumista.

Tavoitteena nopeasti katkaista alkamassa oleva rikoskierre

Lasten ja nuorten rikollisuuden ehkäisemisessä mahdollisimman varhainen reagointi on ensisijainen lähtökohta. Tämän vuoksi ohjelman toimenpiteillä tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä jo varhaisessa vaiheessa. Nuoret huomioidaan myös rikosprosessin aikana ja sen jälkeen. Vanhempien kasvatusvastuuta vahvistetaan, ja lisäksi nuorten ja huoltajien vastuuta rikoksella aiheutetuista vahingoista lisätään.

Nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuminen ja ehkäiseminen tehokkaasti edellyttävät viranomaisten välistä moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa nuoren alkamassa oleva rikoskierre ja katkaista se nopeasti, tutkia ilmi tulleet rikokset tehokkaasti ja saattaa rikoksentekijät vastuuseen. Rikosprosessin tehostamiseen on useita toimia. Ohjelmaan sisältyy myös lainsäädäntötoimia, joilla muun muassa kiristetään katujengeihin liittyvien rikosten rangaistuksia. Nuorten rikosseuraamuksiin lisätään velvoittavuutta ja esimerkiksi nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään.

Ohjelma sisältää myös toimia, joilla ehkäistään nuorten katujengeihin liittymistä yhteisöissä ja alueilla. Lisäksi ohjelmassa kiinnitetään huomiota tutkimustiedon hyödyntämiseen ja vaikuttavien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen kunnille ja hyvinvointialueille.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää