Hallitus esittää uutta lakia, jolla täy­den­net­täi­siin EU:n jakeluinfra-asetusta

16.05.2024 15:44

Hallitus antoi 16.5.2024 eduskunnalle lakiesityksen uudeksi laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista.

Esityksen taustalla on kansallisesti täydentävää sääntelyä edellyttävä EU:n jakeluinfra-asetus. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan lainsäädännön uudistaminen oli osa Euroopan komission 14.7.2021 antamaa niin kutsuttua 55-valmiuspakettia.

Jakeluinfra-asetuksen tarkoituksena on varmistaa riittävän tiheä ja laaja liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ja sen yhteentoimivuus EU:n alueella sekä varmistaa, että käyttäjille on tarjolla kattavat tiedot ja käyttäjäystävälliset maksuvaihtoehdot.

Uudessa laissa säädettäisiin valvovasta viranomaisesta ja seuraamuksista

Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa jakeluinfra-asetuksen tehokas kansallinen toimeenpano ja saattaa kansallinen oikeustila vastaamaan EU-lainsäädäntöä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista. Uudessa laissa säädettäisiin jakeluinfra-asetuksen vaatimuksia valvovasta kansallisesta viranomaisesta ja mahdollisista hallinnollisista seuraamuksista.

Valvonta ja mahdolliset seuraamukset koskevat yleisesti saatavilla olevan lataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin käyttäjäystävällisyyttä ja teknologiaa, kuten kertalatausmahdollisuutta, maksupäätteitä, automaattista tunnistamista, digitaalista liitäntää, älylatausta, hinnoittelua ja hintojen näyttämistä sekä käyttäjille annettavia tietoja. Jakeluinfra-asetuksen ja uuden lain mukaisten velvoitteiden noudattamista valvoisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.  

Jakeluinfra-asetus kumoaa voimassa olevan niin kutsutun jakeluinfradirektiivin, joka on kansallisesti pantu täytäntöön lailla liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (nk. jakeluinfralaki). Esityksessä ehdotetaan siten jakeluinfralain kumoamista

Jakeluinfra-asetus on EU:n asetuksena suoraan kaikissa jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetuksen soveltaminen alkoi 13.4.2024.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). 

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää