Hallitus esittää muutoksia konkurssipesien hallinnon valvontaan

30.05.2024 15:39

Hallitus pyrkii täsmentämään konkurssipesien hallinnon valvontaa. Tarkoituksena on edistää pesänhoitajan mahdollisuuksia saada tietoa konkurssiin asetetun velallisen taloudellisesta asemasta. Lakimuutokset vastaisivat käytännön valvontatyössä tunnistettuihin täydennystarpeisiin.

Pesänhoitaja tarvitsee työssään kirjanpitoaineistoa, jotta hän voi selvittää velallisen konkurssia edeltäneen toiminnan ja taloudellisen aseman sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset rikosepäilyistä poliisille. Käytännössä pesänhoitajien on kuitenkin ollut hankalaa saada velallisen kirjanpitoaineistoa kolmansilta tahoilta erityisesti varattomissa ja vähävaraisissa pesissä.

Konkurssiasiamiehen toimivaltuuksia täsmentämällä voitaisiin varmistaa, että pesänhoitajat saavat kaikissa tilanteissa aineiston haltuunsa viimeistään silloin, kun konkurssiasiamies puuttuu asiaan. 

Samalla lakiin tehtäisiin muita päivityksiä esimerkiksi ottamalla eräistä nykyisistä valvontakäytännöistä säännökset lakiin.

Lakimuutokset ovat osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaan vahvistetaan asioiden selvittämistä yritysten ongelmatilanteissa ja edistetään rikos- ja vahingonkorvausvastuun toteutumista konkurssitapauksissa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää