Hallitus esittää eduskunnalle, että valtio voisi luopua A-Kruunu Oy:n omistuksesta

23.05.2024 18:40

A-Kruunu Oy on valtion 100-prosenttisesti omistama yleishyödyllinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jonka omistajaohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

Hallituksen omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä esitetään, että valtio voisi luopua A-Kruunu Oy:n omistuksesta. Esitys sisältyy hallituksen toiseen lisätalousarvioesitykseen eduskunnalle, koska valtionyhtiöiden omistuksen olennaisista muutoksista päättäminen kuuluu eduskunnan päätösvaltaan.

Valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi 23.5.2024 omistajapoliittisen periaatepäätöksen, jossa päätettiin ehdottaa eduskunnalle valtion omistuksen alarajan alentamista A-Kruunu Oy:ssä nollaan prosenttiin nykyisestä 100 prosentista.

”Valtion harjoittama yritystoiminta on poikkeus, johon on oltava erityisen vahvat perusteet. Koska kohtuuhintaisia asuntoja rakennuttavia ja omistavia yleishyödyllisiä yhteisöjä on useita, välttämätöntä perustetta valtion omistamalle toimijalle ei ole. Valtion rooli asuntopolitiikassa on vaikuttaa lainsäädännöllä, tukipolitiikalla ja muilla vastaavilla toimilla ”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toteaa.

Lainsäädäntö säätelee tarkasti yleishyödyllisten yhtiöiden toimintaa, A-Kruunu Oy:n omistamien pitkän korkotuen asuntojen käyttöä ja vuokranmääritystä sekä yleishyödyllisten yhtiöiden myyntiä. A-Kruunu Oy:n ostaja voi olla vain yleishyödyllinen yhteisö, ja lainsäädäntö turvaa yhtiön asukkaiden asemaa.

”A-Kruunu jatkaa kohteiden rakennuttamista ja hankkeiden kehittämistä normaalisti. Mikäli eduskunta hyväksyy A-Kruunu Oy:stä luopumisen lisätalousarviossa, selvitys yhtiön myynnistä toteutettaisiin alkusyksyn aikana. Yhtiön mahdollinen myynti toteutettaisiin myymällä yhtiö kokonaisuutena”, ministeri Mykkänen jatkaa.  

A-Kruunu Oy:n kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamistoiminta päätettiin käynnistää vuonna 2013. Vuoden 2023 lopussa yhtiöllä oli omistuksessaan 2 878 asuntoa, joista valtaosa on pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tampereella. Lisäksi rakenteilla on noin 400 asuntoa. Yhtiön tase oli vuoden 2023 lopussa 600 miljoonaa euroa ja liikevaihto 28 miljoonaa euroa vuonna 2023. Yhtiö ei yleishyödyllisyyssäännösten mukaisesti tavoittele voittoa. Valtio on pääomittanut yhtiötä 80 miljoonalla eurolla. Yhtiöllä on 34 työntekijää.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää