Hallitus ehdottaa muutoksia kiin­teis­tö­no­mis­tuk­seen ja -vaihdantaan liittyvään lainsäädäntöön

19.04.2024 07:07

Hallitus esittää muutoksia maakaareen, kaupanvahvistajista annettuun lakiin ja huoneistotietojärjestelmästä annettuun lakiin.

Lakimuutoksilla selvennetään sääntelyä ja lisätään toimintamahdollisuuksia kiinteistönvaihdannan ja sen rahoituksen helpottamiseksi. Muutosehdotukset perustuvat lain soveltamisesta saatuihin kokemuksiin ja koskevat muun muassa kiinteistönkaupan esisopimusta ja hallinnanjakosopimuksen sääntelyä. Ehdotus ei vaikuta tietojensaantiin kiinteistön luovutuksista.  

Ehdotuksella edistetään maakaaressa (540/1995) ja huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa (1328/2018) tarkoitettujen kirjaamisasioiden sujuvaa ja joutuisaa käsittelyä asianosaisten oikeussuojan tarve huomioon ottaen. Esityksellä helpotetaan sähköistä asiointia sekä otetaan huomioon mahdollisuus kirjaamisviranomaisen automaattisen päätöksentekoon yksinkertaisissa kirjaamisasioissa. 

Lainmuutosten ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään marraskuussa 2024.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää