Hallitus ehdottaa etäyhteyksien käytön lisäämistä oi­keu­den­käyn­tien su­ju­voit­ta­mi­sek­si

06.06.2024 17:33

Hallitus ehdottaa, että etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia oikeudenkäynneissä lisätään. Tarkoituksena on parantaa oikeuden saatavuutta, lisätä oikeudenkäyntien joustavuutta ja vähentää oikeudenkäyntien viivästymistä.

Esityksessä ehdotetaan säädettävän etäoikeudenkäynnistä, joka tapahtuisi kokonaan ilman istuntosalia. Asianosaiset ja tuomioistuimen jäsenet osallistuisivat etäoikeudenkäyntiin videoyhteydellä. Uusi menettely olisi tarkoitettu ensi sijassa valmistelu- ja pakkokeinoistuntoja varten.

Todistelun vastaanottamista videon välityksellä helpotettaisiin. Lisäksi ehdotetaan, että oikeudenkäynnistä poisjäänyttä todistajaa voitaisiin tietyissä tilanteissa kuulla puhelimen välityksellä oikeudenkäynnin peruuntumisen välttämiseksi.

Hallitus ehdottaa myös, että asianosainen voitaisiin määrätä osallistumaan oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi silloin, jos oikeudenkäynnin turvallisuus muutoin vaarantuisi. 

Ehdotetut muutokset koskisivat yleisiä tuomioistuimia sekä osaksi markkinaoikeutta ja työtuomioistuinta. Etäyhteyksien käyttäminen oikeudenkäynneissä on jo nykyään hyvin tavanomaista, mutta sääntelyllä lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia entisestään ja yhtenäistettäisiin hajanaiseksi muodostunutta sääntelyä. 

Esitys perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin, joiden mukaan hallituksen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Keinoina ovat muun muassa sähköisten toimintatapojen sekä etäyhteyksien käytön lisääminen.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää