Hallinto-oikeus kumosi Eversheds Asian­ajo­toi­mis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jal­le määrätyn rikemaksun

29.05.2024 09:35

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 29.5.2023 Suomen Asianajajaliiton esityksestä 5 000 euron rikemaksun toimitusjohtaja, asianajaja Jari Salmiselle, koska Eversheds Asianajotoimisto Oy:n rahanpesulain edellyttämä riskiarvio arvioitiin puutteelliseksi ja työntekijöiden saama koulutus riittämättömäksi. Rikemaksu määrättiin Salmiselle henkilökohtaisesti hänen asemansa perusteella.

Salminen valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, ettei rikemaksua voida kohdistaa Salmiseen yhtiön toimitusjohtajana, koska asianajotoimiston toimitusjohtajan vastuusta osakeyhtiömuotoisen asianajotoimiston toiminnassa ei ole säädetty rahanpesulaissa, vaan rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollinen on jokainen asianajaja henkilökohtaisesti. Koska rikemaksua ei katsottu voitavan määrätä Salmiselle tämän aseman perusteella, hallinto-oikeus ei ottanut kantaa siihen, onko Evershedsin toiminnassa toimittu vastoin rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017) säännöksiä.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Suomen Asianajajaliitto valvoo rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta. Suomen Asianajajaliiton esityksestä Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen asianajajalle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää